Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek

Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek
w Wodzisławiu Śląskim


hiacynta

adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30
tel./fax: +48 32 456 36 62
e-mail: wtzwodzislaw@o2.pl
www: www.wodzislaw.caritas.pl

konto:
67 8468 0000 0010 0009 5947 0003
REGON:
NIP: 647-23-33-841

 

Charakterystyka Ośrodka

Ośrodek rozpoczął działalność w 2004 r. kiedy dekretem ks. dyrektora Krzysztofa Bąka, szefa Caritas Archidiecezji Katowickiej w dniu 1 maja 2004 roku powstał Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. Patronami tego dzieła zostali Hiacynta i Franciszek błogosławione dzieci z Fatimy, którym objawiła się Piękna Pani, czyli Maryja powierzając im swoje tajemnice.

Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek realizuje zadania z zakresu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997r. z póżn. zmianami. Początkowo było 30 uczestników a od 2006 roku zwiększono liczbę miejsc do 35.

Celem warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadząca do przywracania lub pozyskiwania przez te osoby umiejętności umożliwiających im zatrudnienie bądź udział w szkoleniach specjalistycznych oraz nauka umiejętności życia codziennego, które pozwalają zwiększać samodzielność uczestników.

Obecnie Warsztat posiada siedem pracowni : techniczno – stolarską, papieroplastyki, informatyczną, tkacko – krawiecką, umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego oraz ceramiczną.

Oprócz pracowni Warsztat posiada salę rehabilitacyjną, która pomaga w utrzymaniu kondycji uczestników, prowadzi zajęcia z psychologiem oraz zapewnia opiekę pielęgniarską.

Działalność placówki w 2014 roku została rozszerzona o Ośrodek Wsparcia znajdujący się w Połomi, który Caritas przejął na zlecenie Powiatu Wodzisławskiego. Ośrodek Wsparcia a w Połomi sprawuje opiekę oraz aktywizuje 35 uczestników. Działa w ramach zadań realizowanych na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994 r. jako tzw. środowiskowy dom samopomocy. Świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i rehabilitacyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Naszym głównym celem jest rehabilitacja, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia i integracji społecznej naszych podopiecznych.

Ośrodek posiada szereg pracowni terapeutycznych: gospodarstwa domowego, umiejętności praktycznych, plastyczna i witrażu, teatralno – integracyjna, informatyczna, ceramiczna oraz gimnastyczna.

Zarówno Warsztat Terapii Zajęciowej jak też Ośrodek Wsparcia działając jako dzienne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością realizują dowóz swoich uczestników – ok. 550 km dziennie.

Zasadniczym terenem działania Ośrodka Św. Hiacynta i Franciszek jest Powiat Wodzisławski.