Wolontariat

WOLONTARIAT


Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Jezus

Pomagać drugiemu człowiekowi i kochać drugiego człowieka – to widzieć w nim Jezusa!

MIŁOŚĆ to Twoja troska o bliźniego
MIŁOŚĆ to Twoja pomoc
MIŁOŚĆ to Twoje dzielenie się talentami
MIŁOŚĆ to Twój CZAS…

 

Dołącz się!

Szkolne Koła Caritas >>                    Parafialne Zespoły Caritas >>

 

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy «krzyk biednych». Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Pragnę w tym miejscu podkreślić aktywność placówek Caritas Kościoła – diecezjalnych i parafialnych.

Papież Jan Paweł II

 

Kościół nigdy nie może być zwolniony od czynienia caritas (…) nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której caritas poszczególnych chrześcijan nie będzie potrzebna, gdyż człowiek, poza sprawiedliwością, potrzebuje i zawsze będzie potrzebował miłości.

Papież Benedykt XVI

 

Caritas jest czułością Kościoła względem swego ludu, czułością Matki Kościoła względem swoich dzieci. Caritas jest miłością w Kościele Matce, która się zbliża, okazuje czułość, kocha…

Papież Franciszek

 

Wierni muszą być wrażliwi na ludzką krzywdę i biedę. Caritas, jako diakonia miłości, jest jednym z podstawowych zadań Kościoła.

Abp Wiktor Skworc