post

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO NA III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Caritas Archidiecezji Katowickiej wraz z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym wspierają inicjatywę Wspólnoty Dobrego Pasterza włączając się w organizację Światowego Dnia Ubogich w Katowicach. W ramach programu obchodów zostaliśmy poproszeni  o przygotowanie śniadania dla ubogich w niedzielę 17 XI 2019 r. o godz. 9.15. Ksiądz Arcybiskup wystosował komunikat, w którym dziękuje organizatorom i zachęca do wrażliwości na ludzi ubogich:

Chrześcijańska Caritas jest pięknym i prawdziwym obliczem Kościoła, do którego wzywa nas Chrystus w Ewangelii. On przecież utożsamia się z ludźmi odrzuconymi, chorymi czy głodnymi. Bo „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (por. Mt 25,31-46).” 

 

KA - Komunikat_Dzień Ubogich_2019

Komunikat Metropolity Katowickiego na III Światowy Dzień Ubogich_2019 – format PDF