Pomoc Ofiarom Kataklizmów

POMOC OFIAROM KATAKLIZMÓW


31

Zmiany klimatyczne, jakie następują na całym świecie, dotykają również Polskę. Niosą one za sobą skutki dla ludzi neutralne, ale niestety – obok nich – również niepokojąca a często tragiczne.

Zmiany klimatyczne, jakie następują na całym świecie, dotykają również Polskę. Niosą one za sobą skutki dla ludzi neutralne, ale niestety – obok nich – również niepokojąca a często tragiczne.

Coraz częściej w naszym kraju mają miejsce kataklizmy, w wyniku których poszkodowani są ludzie.
Coraz częściej człowiek w obliczu klęski żywiołowej traci cały dorobek swojego życia.
Coraz częściej ofiary powodzi, huraganów, suszy… zdane są na łaskę ludzi dobrej woli.

Caritas Polska, chcąc pomagać osobom poszkodowanym w wyniku licznych kataklizmów, które nawiedzają nasz kraj, otwiera specjalny numer konta. Fundusze zgromadzone w ten sposób stworzą możliwość szybkiego wykorzystania w sytuacjach wymagających nagłej interwencji, gdy pomoc powinna dotrzeć do poszkodowanych niezwłocznie.

Środki finansowe przeznaczone na pomoc ofiarom kataklizmów w Polsce można wpłacać na konto:
Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11
nr 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
z dopiskiem: KATAKLIZMY W POLSCE

Źródło: Caritas Polska