Pomoc celowa

POMOC CELOWA – wpłaty na konto Caritas


Caritas Archidiecezji Katowickiej udostępnia swoje konto bankowe na zbiórkę ofiar i darowizn przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym rehabilitacji społecznej, które pozwolą beneficjentom na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dla każdej osoby bądź rodziny objętej pomocą Caritas Archidiecezji Katowickiej tworzymy specjalne subkonto
(tj. wydzieloną część rachunku bankowego Organizacji, dedykowaną dla pozyskiwania wpłat na leczenie lub rehabilitację konkretnej osoby/rodziny).

Ofiarodawców prosimy o wpłaty na konto:
GETIN BANK S.A. II O/Katowice
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398

 

Lista osób/rodzin, na rzecz których Caritas Archidiecezji Katowickiej aktualnie pozyskuje wpłaty:

 

 1. EWELINA
  Środki potrzebne na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Pani z chorobą nowotworową. Zebrane środki pozwolą na zakup peruki oraz na dalszą rekonwalescencję . Subkonto otwarte do 30 czerwca 2019.
 2. IWONA
  Potrzebne środki na leczenie i rehabilitację 55-letniej kobiety cierpiącej na nowotwór złośliwy. Aktywne do 31.12.2019
 3. KAMILEK
  Środki potrzebne na leczenie i rehabilitację 5 – letniego chłopczyka – u dziecka zdiagnozowano: Zespół Arnold – Chiari, Kraniosynozę Wieńcową i Linfadenopatię okolicy około nerkowej prawej. Po operacji głowy u dziecka występują tzw. Czułka (Dystraktor), które rodzice dwa razy dziennie przykręcają. Dotychczasowe leczenie oraz ciągła rehabilitacja dają bardzo dobre rokowania. Jednakże jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla rodziców, na które rodziny nie stać. Zebrane środki pozwolą na częściową opłatę dalszej rehabilitacji oraz zakup leków dla dziecka. Aktywne do 31.12.2019
 4. KAROL i NATALKA

  Środki potrzebne na leczenie i rehabilitację dla Karola, Natalki i ich dzieci, którzy ulegli groźnemu wypadkowi samochodowemu. Natalka ma przebite przez żebra płuco, złamane nogi i miednicę. Dzieci doznały urazów kończyn, narządów wewnętrznych i głowy.

  Karol jako jedyny pracował na utrzymanie rodziny a dziś w stanie bardzo ciężkim z obrażeniami wielonarządowymi przebywa w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej. Natalka zrezygnowała z pracy zawodowej żeby zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Cała rodzina potrzebuje leczenia i kosztownych rehabilitacji by móc w pełni wrócić do zdrowia i sił.
  Aktywne do 31.12.2019

 5. KOLONIE
  Dzięki środkom wpłacanym na konto KOLONIE możesz wspomóc organizowanie wyjazdów kolonijnych dla dzieci oraz młodzieży z ubogich rodzin, placówek opiekuńczych Caritas oraz parafii archidiecezji Katowickiej. Aktywne bezterminowo.
 6. RENATA
  Środki potrzebne na leczenie i rehabilitację 44 – letniej kobiety cierpiącej na zaburzenia czynności ruchowych – Zespół Sztywności Uogólnionej oraz Padaczką z napadami częściowo złożonymi. Pani jest samotna z bardzo niskim dochodem. Zebrane środki pozwolą na częściową opłatę rehabilitacji. Aktywne do 31.12.2019
 7. TORNISTER

  Wpłacając pieniądze na subkonto TORNISTER możesz pomóc w wyposażeniu 1200 plecaków, które otrzymają na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dzieci z potrzebujących rodzin Archidiecezji Katowickiej. Aktywne bezterminowo.

 8. TURNUS
  Wpłacając środki pieniężne  na konto TURNUS wspierasz wyjazd osób niepełnosprawnych oraz chorych na turnus rehabilitacyjny. Aktywne bezterminowo.
 9. POŻAR
  Środki potrzebne na odbudowę warsztatu oraz zakup jego wyposażenia , który spłonął 2 kwietnia tego roku pozbawiając właściciele wraz z rodziną wszelkich środków potrzebnych do życia. Aktywne do 31.12.2019.

 

pomoc-celowa_rysunek