Podaruj Kroplę Miłości

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


kropla

Honorowe krwiodawstwo, choć powszechnie znane i praktykowane potrzebuje ciągłej promocji. Kampania ma więc na celu promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Swoim hasłem: „Znajdź czas! Podaruj kroplę miłości” motywuje do daru niematerialnego. Pokazuje, że możemy podarować więcej niż myśli.
Są to akcje mobilne – przy użyciu specjalnych ambulansów oraz organizowane stacjonarnie, w siedzibach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach parafialnych i innych. Prowadzone są również akcje informacyjne w mediach oraz wydawane ulotki, plakaty i materiały promujące.

„Radosnego dawcę miłuje Bóg” – dar to przede wszystkim czas i miłość. Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY – często traconej w wyniku choroby, to NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.

To niewiele, a zarazem najwięcej, bo KREW TO ŻYCIE.
Caritas Polska zapoczątkowała tę kampanię społeczną z okazji XX Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2012r.

Źródło: Caritas Polska