Caritas Archidiecezji Katowickiej

Zaangażuj się!

Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas są odpowiedzą na słowa Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) oraz realizacją jednego z fundamentalnych zadań Kościoła, czyli codziennej posługi miłości – Caritas.

Jeśli chcesz zaangażować się w Parafialny Zespół Caritas to skontaktuj się z Proboszczem Twojej parafii i zapytaj Go w czym możesz pomóc!

Wskazania II Synodu Archidiecezji Katowickiej dotyczące PZC:

445. Zarządza się powołanie przez proboszcza każdej parafii archidiecezji katowickiej parafialnego zespołu Caritas (dawniej – zespołu charytatywnego[21]).

  1. Skład parafialnego zespołu Caritas powinien być zróżnicowany w sposób pozwalający na objęcie jak najszerszym spektrum posług możliwie największej grupy potrzebujących.
  2. W skład parafialnego zespołu Caritas włącza się przynajmniej jednego z nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

446. Zaleca się włączanie do parafialnych zespołów Caritas przedstawicieli wszystkich ruchów i grup duszpasterskich działających na terenie parafii. Szczegóły i zakres współdziałania określają animatorzy ruchów i grup w porozumieniu z proboszczem.

447. Zaleca się, by parafialne zespoły Caritas podejmowały współpracę z centralą i jednostkami terenowymi Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz innymi podmiotami kościelnymi pełniącymi dzieła miłosierdzia (zwłaszcza jeżeli znajdują się na terenie parafii lub miejscowości), a także z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. Szczegóły i zakres współdziałania określą przewodniczący zespołu oraz przełożony danego podmiotu.

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Platforma #dobrodajwięcej >

Parafialne Zespoły Caritaswięcej >

Szkolne Koła Caritaswięcej >

Akcje realizowane
przez katowicką Caritas:

PEFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii
Tornister Pełen Uśmiechów
Pod skrzydłami Caritasu - długoterminowa pomoc dla najuboższych uczniów
Pomoc ofiarom katastrof
Laudato Si
Okna życia
Kromka chleba
FEAD
Razem w przyszłość

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl

Nr rachunku: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000221725

Wykonanie: PixelCaffe