Caritas Archidiecezji Katowickiej

Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas są odpowiedzą na słowa Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) oraz realizacją jednego z fundamentalnych zadań Kościoła, czyli codziennej posługi miłości – Caritas.

Jeśli chcesz zaangażować się w Parafialny Zespół Caritas to skontaktuj się z Proboszczem Twojej parafii i zapytaj Go w czym możesz pomóc!

Wskazania II Synodu Archidiecezji Katowickiej dotyczące PZC:

445. Zarządza się powołanie przez proboszcza każdej parafii archidiecezji katowickiej parafialnego zespołu Caritas (dawniej – zespołu charytatywnego[21]).

  1. Skład parafialnego zespołu Caritas powinien być zróżnicowany w sposób pozwalający na objęcie jak najszerszym spektrum posług możliwie największej grupy potrzebujących.
  2. W skład parafialnego zespołu Caritas włącza się przynajmniej jednego z nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

446. Zaleca się włączanie do parafialnych zespołów Caritas przedstawicieli wszystkich ruchów i grup duszpasterskich działających na terenie parafii. Szczegóły i zakres współdziałania określają animatorzy ruchów i grup w porozumieniu z proboszczem.

447. Zaleca się, by parafialne zespoły Caritas podejmowały współpracę z centralą i jednostkami terenowymi Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz innymi podmiotami kościelnymi pełniącymi dzieła miłosierdzia (zwłaszcza jeżeli znajdują się na terenie parafii lub miejscowości), a także z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. Szczegóły i zakres współdziałania określą przewodniczący zespołu oraz przełożony danego podmiotu.

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Platforma #dobrodajwięcej >

Parafialne Zespoły Caritaswięcej >

Szkolne Koła Caritaswięcej >

Akcje realizowane
przez katowicką Caritas:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
Dobrodaj
Światowy Dzień Ubogich
PEFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii
Podaruj Dobro
Pomocna dłoń
Punkt recepcyjny
Spotkania rekolekcyjno-warsztatowe dla Parafialnych Zespołów Caritas
Tornister Pełen Uśmiechów
Pod skrzydłami Caritasu - długoterminowa pomoc dla najuboższych uczniów
Pomoc ofiarom katastrof
Laudato Si
Okna życia
Kromka chleba
FEAD
Razem w przyszłość
Dzień Dobra

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe