Ośrodek św. Jacka

Ośrodek św. Jacka w Katowicach


jacek

adres: 40-104 Katowice, ul. Dębowa 23
tel./fax: +48 32 355 51 60
e-mail: osj@caritas.pl
www: www.osj.caritas.pl

konto:
03 1050 1214 1000 0090 6070 4385
REGON: 006217516-00172
NIP: 634-24-52-406

 

Charakterystyka Ośrodka

Ośrodek działa od 1 kwietnia 2002 roku. Czterokondygnacyjny budynek siedziby głównej został przekazany Caritas przez Siostry Służebniczki NMP z Panewnik. Po generalnym remoncie przystosowano go do nowych zadań. Uruchomiono między innymi pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej dla dzieci oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej, a także pokoje mieszkalne dla podopiecznych Domu Noclegowego,. W oficynie ze Środków Caritas Archidiecezji Katowickiej wybudowano kuchnię, jadalnię oraz pokoje noclegowe. Strukturę Ośrodka tworzą nadto 3 placówki filialne, ulokowane w katowickich dzielnicach Śródmieście i Murcki, w których prowadzone są trzy Świetlice Środowiskowe, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Ośrodek tworzy zatem 8 placówek, przeznaczonych dla 300 podopiecznych.

Ośrodek realizuje swoje zadania we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Nadto rokrocznie realizuje projekty finansowane ze środków rządowych, wojewódzkich i samorządowych. Jest partnerem w projektach unijnych. Wraz z holenderską organizacją Pax Kinderhulp corocznie organizuje wypoczynek letni dla dzieci w kraju i za granicą.