Ośrodek św. Florian

Ośrodek św. Florian w Chorzowie


florian

adres: 41-503 Chorzów, ul. Harcerska 3
tel./fax: +48 32 241 37 66, +48 32 241 10 45
e-mail: dpsflorian@tlen.pl
www: www.chorzow.caritas.pl

konto:
28 1050 1243 1000 0022 9221 2566
REGON: 006217516-00237
NIP: 627-25-38-521

 

Charakterystyka Ośrodka

Budynek od 2008 roku jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej. Obiekt położony na styku granic Chorzowa, Siemianowic, Bytomia i Katowic jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Zamieszkuje w nim 45 osobowa społeczność. Od 1992 roku Dom istniał pod nazwą Miejski Dom Pomocy Społecznej „Styria”. Działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Florian rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2005 roku.

Misją Domu jest utrzymywanie mieszkańców w jak najlepszej kondycji psychofizycznej, a w przypadku osób chorych zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz zaspakajanie potrzeb duchowych. Ponadto w Domu obowiązują zasady dotyczące podmiotowego i indywidualnego traktowania mieszkańców, współdziałania w rozwiązywaniu problemów i uwzględniania potrzeb. Placówka Caritas jak każda inna zapewnia miejsce zamieszkania, (wyposażone w niezbędne meble, sprzęt, pościel oraz środki utrzymania higieny osobistej i czystości) wyżywienie, odzież i obuwie, a także usługi prania. Dom przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych z możliwością przemieszczania się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Swobodne poruszanie się mieszkańców w obiekcie umożliwia trakt wózkowy, łóżkowy i bezprogowy, dodatkowe poręcza i winda.

Społeczność Domu stanowią wszyscy pensjonariusze DPS Święty Florian, ich rodziny, pracownicy i wolontariusze. Dom Pomocy Społecznej jest miejscem gdzie żyją ludzie uznający nawzajem swoje wolności i prawa oraz dążący do wprowadzenia w życie idei samodzielności i tolerancji. Każdy mieszkaniec ma zagwarantowane prawo do prywatności, prawo do swobodnego poruszania się, prawo do własnego zdania.