Ośrodek św. Faustyna

Ośrodek św. Faustyna w Tychach


faustyna

adres: 43-100 Tychy, ul. Nowokościelna 56
tel./fax: +48 32 227 18 36, +48 32 327 09 17
e-mail: faustyna@tychy.caritas.pl
www: www.faustynatychy.caritas.pl

konto:
12 8435 0004 0000 0002 7720 0001
REGON: 006217516-00101
NIP: 646-24-36-485

 

Charakterystyka Ośrodka

Ośrodek Święta Faustyna rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995 r. początkowo jako filia Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi, prowadząc Warsztat Terapii Zajęciowej. W roku 1997 utworzony został Środowiskowy Dom Samopomocy. W roku 1999 decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztofa Bąka zostaje powołana odrębna jednostka pod nazwą Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna z siedzibą w Tychach.

Od samego początku, tj. od roku 1995, Ośrodek funkcjonuje w budynku, który został przekazany dla potrzeb Caritas przez parafię św. Marii Magdaleny w Tychach.

Ośrodek Święta Faustyna w Tychach swoje działania kieruje w stronę osób z problemami psychicznymi oraz w kierunku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Skoncentrowanie się na osobach poszukujących pomocy wymaga wysokiej specjalizacji, jak i doskonałej organizacji Ośrodka. Osoba poszukująca pomocy, chora czy niepełnosprawna jest dla pracowników Ośrodka wartością najwyższą. Determinantem wszelkich działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych jest dobro oraz jak najpełniejszy i w miarę szybki powrót do społeczeństwa, docelowo znalezienie zatrudnienia dla podopiecznych na otwartym czy też chronionym rynku pracy.