Ośrodek św. Elżbieta

Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej


elzbieta

adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 30

tel.: +48 32 243 65 94 do 6 fax: +48 32 248 10 55

e-mail: biuro@swelzbieta.pl

www: www.swelzbieta.caritas.pl

konto: 81 1050 1331 1000 0022 5733 2425

konto: 04 1050 1331 1000 0022 6333 3649

REGON: 243529815

NIP: 641-25-32-229

Charakterystyka Ośrodka W roku 1994, zakończono pierwszy etap prac adaptacyjnych w byłym hotelu robotniczym kopalni “Wawel” na potrzeby Naszej Placówki. Założycielem i budowniczym Domu był Ksiądz Zenon Ryzner. Budynek pięciokondygnacyjny budowany dla potrzeb hotelu robotniczego, zaadaptowany na Dom Pomocy Społecznej. W roku 2007 zakończyła się rozbudowa Ośrodka o pomieszczenia przeznaczone pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Mieszkania Chronionego. Budynek jest własnością Ośrodka Święta Elżbieta.Na terenie Ośrodka znajduje się Kaplica i przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Święto patronalne Ośrodka Święta Elżbieta obchodzimy 17 listopada.Od 1 stycznia 2013 roku Ośrodek Święta Elżbieta przejął działalność Ośrodka Błogosławionego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, który w swoich strukturach prowadził placówkę opiekuńczo – wychowawczą, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II prowadzący wyżej wymienione placówki działał od 2007 roku.Na mocy dekretu z dnia 1 września 2013 roku– decyzją Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca, utworzony został Ośrodek Święta Elżbieta posiadający kościelną i cywilną osobowość prawną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 roku Ośrodkowi Święta w Elżbieta z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności 30, została nadana wyżej wymieniona osobowość prawna.Ośrodek Święta Elżbieta dnia 01 stycznia 2015 roku przejął działalność Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Święta Elżbieta.