Ośrodek Miłosierdzie Boże

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi


borowa
adres: 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 366 tel./fax: +48 32 238 60 21, +48 32 322 53 35 e-mail: osrodek@borowa-wies.pl www: www.osrodek.borowa-wies.pl
konto: 41 1050 1399 1000 0023 6769 6693 REGON: 243137570 NIP: 635-183-12-67
  Charakterystyka Ośrodka Kompleks nowo wybudowanych budynków: socjalno-bytowych, rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz gospodarczo-administracyjnych w zabudowie dwu i trzykondygnacyjnej o łącznej powierzchni ponad 6.000 m2 (wraz z przyległym terenem o powierzchni 23 ha). W ośrodku jest erygowana kaplica pw. Miłosierdzia Bożego przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Rektorem kaplicy i kapelanem Ośrodka jest ks. Krzysztof Bąk. Kaplica jest wyposażona we wszystkie paramenty liturgiczne. Ośrodek dla Osób niepełnosprawnych rozpoczął swą działalność od września 1990 r. na mocy dekretu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia. Inicjatorem powstania Ośrodka był śp. ks. biskup Czesław Domin, zaś budowniczym, organizatorem i pierwszym dyrektorem ks. Krzysztof Bąk. Posiadłość na w/w cele podarowała śp. Marta Krzysteczko, mieszkanka Borowej Wsi. Celem Ośrodka jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną.