Ośrodek bł. Karolina

Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach


karolina

adres: 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 6
tel./fax: +48 32 326 75 62
e-mail: ledziny@caritas.pl
www: www.ledziny.caritas.pl

konto:
32 1020 2528 0000 0502 0112 2886
REGON: 006217516-00158
NIP: 646-25-31-203

 

Charakterystyka Ośrodka

Ośrodek jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką terenową Caritas Archidiecezji Katowickiej. Pełniącym obowiązki dyrektora Ośrodka jest ks. Tomasz Nowak. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk. Logo Ośrodka Błogosławiona Karolina jest to czerwone serce, w które wpisana jest biała lilia – symbol dziewictwa Błogosławionej Karoliny.

Do najważniejszych celów Ośrodka należą:
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
– działania na rzecz dzieci i młodzieży,
– niesienie pomocy charytatywnej osobom starszym i bezdomnym.

Placówka powstała w 7 stycznia 2002 roku i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija. W chwili obecnej strukturę placówki tworzą: Warsztat Terapii Zajęciowej, Świetlica Terapeutyczna, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Od stycznia 2008 r. Ośrodek prowadzi również Południowe Warsztaty Rehabilitacyjno-Aktywizujące dla dzieci i dorosłych.

W Ośrodku Błogosławiona Karolina pracuje wykształcony, kreatywny i wszechstronny zespół młodych ludzi, otwarty na nowe formy pomocy i pracy z osobami potrzebującymi pomocy oraz, co niezwykle ważne, gotowy do podejmowania nowych wyzwań. Placówka skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na podniesienie standardu jakości podejmowanych działań tj. dodatkowa rehabilitacja, cotygodniowe zajęcia na basenie, kynoterapię, hipoterapię, wyposażenie sal w komputery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy uruchomienie Sali Doświadczeń Świata.

Podopieczni Ośrodka Błogosławiona Karolina uczestniczą w integracyjnych formach aktywności tj. coroczny Festyn Integracyjny organizowany przez Ośrodek, Igrzyska Olimpijskie dla Osób Niepełnosprawnych, którą współorganizujemy z władzami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, czy przeglądy twórczości dla osób niepełnosprawnych (teatralne i plastyczne), na których zdobywają nagrody i wyróżnienia.