Aktualności

Webinaria dla Parafialnych Zespołów Caritas

Webinaria dla Parafialnych Zespołów Caritas

Zapraszamy Księży Opiekunów, liderów wolontatriatu i wolontariuszy na drugą edycję webinariów skierowanych dla Parafialnych Zespołów Caritas. Cykl trzech szkoleń online rozpoczyna spotkanie pt. "Pierwsze kroki dla wolontariatu w Parafii", podczas którego uczestnicy nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale również zainspirują się do działania, dzięki poznaniu dobrych praktyk w Parafialnych Zespołach Caritas. Drugie spotkanie "PiszeMY projekty" wprowadzi uczestników w zagadnienia dotyczące tworzenia projektów i możliwości ich finansowania. Wiedza ta pozwoli rozwinąć kompetencje liderów, ktorzy będą mogli zainicjować w swoich parafiach prace nad projektami społecznymi. Trzecie spotkanie "DziałaMY w grupie" poruszy zagadnienia związane z budowaniem zespołu, koordynowaniem jego działań i delegowaniem zadań.

Webinaria odbędą się na platformie MS Teams w następujących terminach:

Pierwsze kroki dla wolontariatu w parafii:

Czwartek, 14 września, godz. 17:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgxYzI2NTgtZGQ4OS00NGVlLWIwNzItZWE3ZWFlMTZmNmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22850d3dcb-396f-4322-b199-5f1dc6373887%22%2c%22Oid%22%3a%224f7b3540-05f6-4325-9b6b-517a74168a28%22%7d

PiszeMY projekty:

Wtorek, 19 września, godz. 17:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ4YTk0OWMtNzA4YS00YzVjLWFhODAtZGFiZWVlZmU3ZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22850d3dcb-396f-4322-b199-5f1dc6373887%22%2c%22Oid%22%3a%224f7b3540-05f6-4325-9b6b-517a74168a28%22%7d

DziałaMY w grupie:

Czwartek, 21 września, godz. 17:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkwMWZhZDUtZDc2ZC00MmEzLThlODktYmY1YjZiM2FlYjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22850d3dcb-396f-4322-b199-5f1dc6373887%22%2c%22Oid%22%3a%224f7b3540-05f6-4325-9b6b-517a74168a28%22%7d

Serdecznie zapraszamy! 

 

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe