Aktualności

Mobilna wystawa fotograficzna

Mobilna wystawa fotograficzna

W ramach projektu "Podaruj dobro" zostanie zorganizowana mobilna wystawa promująca i opisująca działalność PZC. Działanie to stanowi odpowiedź na brak ukazania w przestrzeni publicznej licznych form wsparcia dla osób w potrzebie. PZC zazwyczaj nie promują się intensywnie, ale skupiają na realizacji działań charytatywnych i humanitarnych na rzecz potrzebujących. Ukazanie ich zaangażowania i pracy na rzecz innych poprzez wizualne świadectwo ich pracy pozwoli podziękować „cichym bohaterom” za ich bezinteresowną pomoc, zaangażowanie i docenić ich działania, tak by zostały one zauważone w lokalnych społecznościach, na rzecz których działają. Ukazane przykłady pozytywnych działań będą inspiracją do działania dla innych PZC, zwłaszcza tych, w których działalność nie jest szeroko rozwinięta, ale także dla innych organizacji społecznych czy pojedynczych osób chcących podjąć się wolontariatu w lokalnym środowisku. Mobilna Wystawa Promująca Działalność Parafialnych Zespołów Caritas „Podaruj dobro jak MY” zostanie zorganizowana w 80 parafiach działających w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona profesjonalna sesja fotograficzna w PZC z najbardziej inspirującymi przykładami działalności zgodne z chrześcijańskim przykazaniem miłości bliźniego.

Prezentujemy Państwu część zdjęć, które wejdą w skład mobilnej wystawy fotograficznej:

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030

 

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe