Caritas Archdiecezji Katowickiej

Nasze ośrodki

Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

ul. Szpitalna 29
44-194 Knurów
tel./fax: +48 32 236 54 87,
+48 32 336 22 33
e-mail: knurow@caritas.pl
www: www.caritas.knurow.pl
konto: 21 1050 1298 1000 0022 4363 0809
REGON: 006217516-00119
NIP: 969-12-15-178

Budynek Knurów

Caritas Knurów

Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.
Celem działalności Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

  • kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną;
  • działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej;
  • współdziałanie z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Realizując powyższe zadania Ośrodek kieruje się zasadami wynikającymi z Katolickiej Nauki Społecznej. Realizacja powyższych celów realizowana jest poprzez następujące działy Ośrodka:

  • Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 90 osób niepełnosprawnych intelektualnie;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi;
  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Na terenie Ośrodka erygowana jest Kaplica pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Msze św. odprawiane są codziennie.

e-mail: knurow@caritas.pl

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Śląskiego z dnia 01.12.2008r. i wpisany jest do rejestru domów pod pozycją PS/II/9014/141/08.

DPS przeznaczony jest dla 90 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zapewniamy naszym mieszkańcom całodobową opiekę oraz pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. W tym celu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę: pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, opiekunów, psychologa, pielęgniarki, rehabilitantów oraz pokojowe. Dom posiada salę terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną, pokój dziennego pobytu, jadalnię oraz kuchenkę pomocniczą. Chętni mieszkańcy naszego Domu mogą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej w naszej kaplicy, a także w nabożeństwach w trakcie roku liturgicznego. Kierownik oraz pracownicy socjalni są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą potrzebnych informacji.

e-mail: dps@knurow.caritas.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadanie zlecone przez Powiat Gliwicki z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla 50 osób, przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Głównym celem Domu jest: wszechstronny proces usamodzielnienia, aktywizacji życiowej, społecznej i zawodowej jego uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez nas zajęciach terapeutycznych - zadzwoń do nas, pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności.

e-mail: sds@knurow.caritas.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Knurowie rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 1994 roku. Jest przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych. W zajęciach terapeutycznych biorą udział uczestnicy z terenu miasta i gmin: Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Gierałtowic, Przyszowic, Kuźni Nieborowskiej, Ornontowic, Stanicy, Chudowa i Wilczej. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Do głównych celów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej należą:

  • usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
  • przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie,
  • przystosowanie do życia w grupie, akceptacja samego siebie, swojej niepełnosprawności,
  • rozwijanie psycho-fizycznych sprawności niezbędnych w pracy.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, uczestnicy Warsztatu, stają się bardziej samodzielni, otwarci i kreatywni. Terapia społeczna oraz aktywizacja zawodowa pozwala osobom niepełnosprawnym uczęszczającym w zajęciach zmierzyć się ze swoją niepełnosprawnością oraz uciec od monotonii życia codziennego. Warsztat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 — 15.00.

e-mail: wtz@knurow.caritas.pl

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe