Kontakt

KONTAKT


adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
tel./fax: +48 32 251 67 22 e-mail: katowice@caritas.pl

adres do korespondencji: Caritas Archidiecezji Katowickiej Urząd Pocztowy Katowice 1 Filia 11
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31, skr. poczt. 1822

 

nr rachunku: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

REGON: 006217516      NIP: 954-21-53-986     KRS: 0000221725