Aktualności

Fundacja Caritas  Katowice realizuje projekt AKTYWNI+

Fundacja Caritas Katowice realizuje projekt AKTYWNI+

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Nazwa programu:

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025

Edycja 2021

Nazwa projektu:

Turnusy aktywizująco - rekreacyjne dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Dofinansowanie

120 000,00 zł

Całkowity koszt projektu

134 265,00 zł

Projekt kierowany jest do seniorów  o niskich dochodach, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i uboższe dzielnice miast.

Celem turnusów aktywizująco - rekreacyjnych jest przywrócenie aktywności umysłowej, fizycznej seniorów z przed okresu pandemii, który na wiele miesięcy doprowadziła do izolacji domowej. Turnusy siedmiodniowe, nieodpłatne, przeżywane w grupie rówieśniczej, pozwolą przełamać opory przed ponownym zaangażowaniem się w praktykowane wcześniej aktywności oraz przyczynią się do poznania nowych form spędzania czasu wolnego, nowych aktywności fizycznych, powrotu do zaniechanych zainteresowań, pasji.

Każdy dzień siedmiodniowego pobytu wypełniony będzie zajęciami aktywizującymi:

a/ aktywność fizyczna czyli spacery wzdłuż rzeki Wisły, wycieczki rowerowe lub jazda na rowerkach stacjonarnych, gimnastyka. Jeden dzień przeznaczony jest na wycieczkę autokarową do okolicznych miast Śląska Cieszyńskiego;

b/ aktywność artystyczna to zajęcia z decoupage (seniorzy ozdabiają pudełka na herbatę), zajęcia zdobienia świeczek,  zajęcia wykonywania mydełka toaletowego, szycie i ozdabianie ekologicznej torby na zakupy z elementami logo programu i elementami odblaskowymi;

c/ aktywność umysłowa czyli gry i zabawy na sprawność umysłu, pogodne wieczorki, kafejka internetowa – seniorzy będą mogli korzystać ze sprzętu komputerowego z pomocą informatyka.

Oferta została wysłana pocztą email  do OPS, GOPS. Informacja została przekazana również do Parafialnych Zespołów Caritas, Klubów seniora  oraz zamieszczona na stronie Fundacji Caritas Katowice.

Terminy turnusów : 24.06 -  01.07.2021   zrealizowany

12.08 - 19.08.2021   23.08 - 30.08.2021   08.09 - 15.09.2021   28.09 - 05.10.2021   07.10 - 14.10.2021

    

 

 

 

 

fundacja caritas archidiecezji katowickiej

Fundacja Caritas Katowice
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: fundacja@silesia.caritas.pl

Wykonanie: sklep z kawą