Aktualności

Turnusy aktywizująco - rekreacyjne dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, edycja II - turnus I

Turnusy aktywizująco - rekreacyjne dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, edycja II - turnus I

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Nazwa programu:

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025

Edycja 2022

Nazwa projektu:

Turnusy aktywizująco - rekreacyjne dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, edycja II

Dofinansowanie

80 000,00 zł

Całkowity koszt projektu

97 762,00 zł

Projekt kierowany jest do seniorów  o niskich dochodach, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i uboższe dzielnice miast.

Celem turnusów aktywizująco - rekreacyjnych jest przywrócenie aktywności umysłowej, fizycznej seniorów z przed okresu pandemii, który na wiele miesięcy doprowadziła do izolacji domowej. Turnusy siedmiodniowe, nieodpłatne, przeżywane w grupie rówieśniczej, pozwolą przełamać opory przed ponownym zaangażowaniem się w praktykowane wcześniej aktywności oraz przyczynią się do poznania nowych form spędzania czasu wolnego, nowych aktywności fizycznych, powrotu do zaniechanych zainteresowań, pasji.

Każdy dzień pięciodniowego pobytu wypełniony będzie zajęciami aktywizującymi:

a/ aktywność fizyczna czyli spacery wzdłuż rzeki Wisły, wycieczki rowerowe lub jazda na rowerkach stacjonarnych, gimnastyka;

b/ aktywność artystyczna to zajęcia z decoupage (seniorzy ozdabiają pudełka na herbatę), zajęcia zdobienia świeczek,  zajęcia wykonywania mydełka toaletowego, szycie i ozdabianie ekologicznej torby na zakupy z elementami logo programu i elementami odblaskowymi;

c/ aktywność umysłowa czyli gry i zabawy na sprawność umysłu, pogodne wieczorki, kafejka internetowa – seniorzy będą mogli korzystać ze sprzętu komputerowego z pomocą informatyka.

Oferta została przekazana do Parafialnych Zespołów Caritas, Klubów seniora do OPS/MOPS oraz zamieszczona na stronie Fundacji Caritas Katowice.

Terminy turnusów : 5-10.09.2022   zrealizowany. Pozostało do realizacji 5 turnusów: 14-19.09.2022; 22-27.09.2022; 3-8.10.2022; 10-15.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundacja caritas archidiecezji katowickiej

Fundacja Caritas Katowice
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: fundacja@silesia.caritas.pl

Wykonanie: sklep z kawą