FEAD

FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


Podprogram 2018

28 czerwca 2019 wolontariusze i pracownicy Caritas oraz OPL w Archidiecezji Katowickiej  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018.

Od sierpnia 2018 roku ponad 320 ton artykułów spożywczych o wartości blisko 2 000 000, 00 zł.  trafiło do ponad 8500 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, kaszę gryczaną, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka wieprzową, szynkę drobiową, filet z makreli w oleju, fasolę białą, marchewkę z groszkiem, herbatniki, miód wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym czy kabanosy wieprzowe. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały blisko 52500 paczek żywnościowych.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadziła 83 warsztaty dla 1137 uczestników. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. lunchboxy czy długopisy. W warsztatach wzięło udział 444 dzieci – były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2018 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

************************************************************************

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
 
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Plakat_dystrybucja 2018

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:

1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2018 to:
23.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
23.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
26.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
26.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
28.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
28.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
30.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
30.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
 
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2018 to:
03.12.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
03.12.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.” (Zajęcia przeniesione na inny termin)

Zaplanowane działania w miesiącu styczniu 2019 to:
25.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
25.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
28.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
28.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
29.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
29.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
30.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
30.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
31.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
31.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
 
Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2019 to:
01.02.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
01.02.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
05.02.2019 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
05.02.2019 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
05.02.2019 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
05.02.2019 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
05.02.2019 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
08.02.2019 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
08.02.2019 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
08.02.2019 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
13.02.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Jaskółka”, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
13.02.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Jaskółka”, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
13.02.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Jaskółka”, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
 
Zaplanowane działania w miesiącu marze 2019 to:
29.03.2019 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
29.03.2019 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
29.03.2019 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
 
Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2019 to:
05.04.2019 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
05.04.2019 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
05.04.2019 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
08.04.2019 – CAK Ośrodek Bł. Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
08.04.2019 – CAK Ośrodek Bł. Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
08.04.2019 – CAK Ośrodek Bł. Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
15.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
15.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
15.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
16.04.2019 – Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
16.04.2019 – Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
16.04.2019 – Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
16.04.2019 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
16.04.2019 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
16.04.2019 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
17.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
17.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
17.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
24.04.2019 – Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
24.04.2019 – Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
24.04.2019 – Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
 
Zaplanowane działania w miesiącu maj 2019 to:
08.05.2019 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
08.05.2019 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
08.05.2019 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
10.05.2019 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
10.05.2019 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
10.05.2019 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
14.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
14.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
15.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
15.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
16.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
16.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
17.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
17.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
21.05.2019 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
21.05.2019 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
21.05.2019 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
23.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
23.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
24.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
24.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
31.05.2019 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
31.05.2019 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
31.05.2019 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
 

Podprogram 2017

29 czerwca 2018 wolontariusze i pracownicy Caritas oraz OPL w Archidiecezji Katowickiej  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017.

Od sierpnia 2017 roku ponad 408,5 tony artykułów spożywczych o wartości 2 014 314, 23 zł.  trafiło do ponad 9000 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka wieprzową, szynkę drobiową, fasolę białą, marchewkę z groszkiem, herbatniki, miód wielokwiatowy, gulasz wieprzowy czy kabanosy wieprzowe. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały blisko 44000 paczek żywnościowych.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadziła 70 warsztatów dla 864 uczestników. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. lunchboxy czy długopisy. W warsztatach wzięło udział 279 dzieci – były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

************************************************************************

 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
 
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:

1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu październiku 2017 to:
30.10.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
31.10.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
 
Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2017 to:
06.11.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
08.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
09.11.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
13.11.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
14.11.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
17.11.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.11.2017 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
22.11.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
24.11.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.11.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
28.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.11.2017 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
 
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2017 to:
01.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
05.12.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
08.12.2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
11.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
14.12.2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
15.12.2017 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
18.12.2017 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
18.12.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
28.12.2017 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
 
Zaplanowane działania w miesiącu styczniu 2018 to:
03.01.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
04.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.01.2018 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
08.01.2018 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.01.2018 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
11.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
15.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
16.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
17.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
18.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
22.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia odwołane)
24.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
26.01.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
29.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
 
Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2018 to:
01.02.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
05.02.2018 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
08.02.2018 – Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
12.02.2018 – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” 
12.02.2018 – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
12.02.2018 – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
13.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
15.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
16.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
19.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
20.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
22.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
23.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
23.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
26.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiet”
27.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
28.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
 
Zaplanowane działania w miesiącu marcu 2018 to:
02.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
05.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
07.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
07.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
08.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
08.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
12.03.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
13.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne “PRZYSTAŃ”, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
14.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
15.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne “PRZYSTAŃ”, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
16.03.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.03.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
20.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
22.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne “PRZYSTAŃ”, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
23.03.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
26.03.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
27.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
28.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
 
Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2018 to:
03.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
04.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
04.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.04.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
06.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
06.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
10.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
10.04.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
10.04.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
12.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
13.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków” (Zajęcia odwołane)
16.04.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne “PRZYSTAŃ”, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
18.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
23.04.2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
23.04.2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
23.04.2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
24.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”

 


 

Podprogram 2016

Podprogram 2016 już na nami.

30 czerwca 2017 wolontariusze i pracownicy Caritas oraz OPL w Archidiecezji Katowickiej  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku ponad 450,8 tony artykułów spożywczych o wartości blisko 2 052 251, 00 zł.  trafiło do 8547 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały 40209 paczek żywnościowych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadziła 52 warsztaty dla 836 uczestników. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. lunchboxy czy długopisy. W warsztatach wzięło udział 212 dzieci – były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2016 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego (264 działania), w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.
 
**********************************************************
 
Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach, ul. Nowokościelna 56
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
 
Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2016 to:
14.11.2016 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
15.11.2016 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
17.11.2016 – Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
18.11.2016 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
23.11.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
24.11.2016 – CAK Ośrodek MB Różańcowa w Pszczynie, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
25.11.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
30.11.2016 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Edukacja ekonomiczna, „Efektywne zarządzanie budżetem domowym”
30.11.2016 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Diety które chronią przed chorobami XXI wieku”
30.11.2016 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
30.11.2016 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Dietetyka, „Diety które chronią przed chorobami XXI wieku”
 
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2016 to:
05.12.2016 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Edukacja ekonomiczna, „Efektywne zarządzanie budżetem domowym”
08.12.2016 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
12.12.2016 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
14.12.2016 – CAK Ośrodek św Faustyna, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
14.12.2016 – CAK Ośrodek św Faustyna, Edukacja ekonomiczna, „Z oszczędnościami na Ty”
15.12.2016 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
16.12.2016 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Z oszczędnościami na Ty”
22.12.2016 – CAK Ośrodek NSJ, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
28.12.2016 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
 
Zaplanowane działania w miesiącu marcu 2017 to:
13.03.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
13.03.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
20.03.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.03.2017 – CAK Ośrodek św Faustyna, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.03.2017 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
22.03.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
24.03.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
24.03.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
27.03.2017 – CAK Ośrodek św Faustyna, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
27.03.2017 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
27.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
28.03.2017 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
29.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
30.03.2017 – CAK Ośrodek św Faustyna, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
 
Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2017 to:
03.04.2017 – CAK Ośrodek bł. Karolina (sala w Chełmie Śląskim), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
03.04.2017 – CAK Ośrodek bł. Karolina (sala w Chełmie Śląskim), Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
03.04.2017 – CAK Ośrodek bł. Karolina (sala w Chełmie Śląskim), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
03.04.2017 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
04.04.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.04.2017 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
07.04.2017 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
11.04.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu cz.2.”
11.04.2017 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.04.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.04.2017 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.04.2017 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
24.04.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
25.04.2017 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
27.04.2017 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
 
Zaplanowane działania w miesiącu maju 2017 to:
09.05.2017 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiad

 


 

Podprogram 2014 Program polega na nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia obowiązkowych działań na rzecz włączenia społecznego. W ramach programu będą przekazywane następujące artykuły spożywcze:

  1. MAKARON ŚWIDERKI
  2. CUKIER BIAŁY
  3. MLEKO UHT
  4. MIELONKA WIEPRZOWA
  5. OLEJ RZEPAKOWY

Organizacja Partnerska Lokalna OPL, która podejmie się uczestnictwa w Programie (np. Parafia, Stowarzyszenie, Ośrodek Caritas itp.) zobowiązuje sie do wykorzystania artykułów spożywczych wyłącznie na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy żywnościowej w formie PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH, przekazywanych osobom kwalifikującym się do statusu osoby najbardziej potrzebującej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Instytucji Zarządzającej IZ) Artykuły spożywcze wchodzące w skład paczki żywnościowej muszą zostać wydane w takiej samej formie, w jakiej zostały przekazane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.   Koordynator programu FEAD: mgr Mateusz Kołodziejczyk FEAD