FEAD

Tak pomagamy

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 - 2020:

Podprogram 2019

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.  

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).  

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
3. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
4. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
8. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
9. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
10. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
11. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
12. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
13. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
14. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
15. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
16. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
18. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2019 to:

15.12.2019 – CAK Ośrodek św. Jacka, Edukacja ekonomiczna, „Jak zabezpieczyć swoje oszczędności - uniknij internetowej kradzieży pieniędzy, zabezpiecz swoją kartę płatniczą”.
15.12.2019 – CAK Ośrodek św. Jacka, Kulinarne, „Gotuję na 5+ czyli jak ugotować smacznie, tanio i zdrowo z 5 składników.”
15.12.2019 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Zdrowy lunchbox - zrobię go SAM”
16.12.2019 – CAK Ośrodek św. Jacka, Edukacja ekonomiczna, „Jak zabezpieczyć swoje oszczędności - uniknij internetowej kradzieży pieniędzy, zabezpiecz swoją kartę płatniczą”.
16.12.2019 – CAK Ośrodek św. Jacka, Kulinarne, „Gotuję na 5+ czyli jak ugotować smacznie, tanio i zdrowo z 5 składników.”
16.12.2019 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Zdrowy lunchbox - zrobię go SAM”

Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2020 to:
28.02.2020 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Gotuję na 5+ czyli jak ugotować smacznie, tanio i zdrowo z 5 składników.”
28.02.2020 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Zdrowy lunchbox - zrobię go SAM”
28.02.2020 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Jak zabezpieczyć swoje oszczędności - uniknij internetowej kradzieży pieniędzy, zabezpiecz swoją kartę płatniczą”.
28.02.2020 – Parafia św. Brata Alberta, Kulinarne, „Gotuję na 5+ czyli jak ugotować smacznie, tanio i zdrowo z 5 składników.”
28.02.2020 – Parafia św. Brata Alberta, Dietetyka, „Zdrowy lunchbox - zrobię go SAM”
28.02.2020 – Parafia św. Brata Alberta, Edukacja ekonomiczna, „Jak zabezpieczyć swoje oszczędności - uniknij internetowej kradzieży pieniędzy, zabezpiecz swoją kartę płatniczą”.

Zaplanowane działania w miesiącu czerwiec 2020 to zajęcia zdalne, które będą przeprowadzane na terenie miasta Ruda Śląska. Planujemy pracę w ramach 30 – 40 rodzin.

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl

Nr rachunku: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000221725

Wykonanie: PixelCaffe