DPS św. Antoni

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Dom Pomocy Społecznej św. Antoni


adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Kubiny 11
tel.: +48 32 245 27 35
e-mail: biuro@dpsantoni.caritas.pl

www: dpsantoni.caritas.pl

konto:
 48 1050 1243 1000 0090 3154 5032
REGON: 006217516-00323
NIP: 627-27-57-625

 

 

Charakterystyka Ośrodka

Dom Pomocy Społecznej św. Antoni w Świętochłowicach prowadzony jest zgodnie z obowiązującym standardem świadczonych usług na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr PSII.9423.19.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Świętochłowice zgodnie z zawartą umową, przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dom jest jednostką organizacyjną Caritas Archidiecezji Katowickiej powołaną Dekretem z dnia 5 czerwca 2018 roku, przeznaczoną dla 78 osób dorosłych (mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie.

Głównym celem i priorytetem domu jest zapewnienie mieszkańcom niezbędnej, godnej i całodobowej opieki, zgodnie z aktualnymi potrzebami, poprzez:

  • kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną;
  • działania integracyjne włączające mieszkańców w nurt życia społeczności domowej i lokalnej;
  • współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz;
Podejmując każde z tych działań pracownicy Domu kierują się empatią i zrozumieniem, a także zaangażowaniem i rzetelnym podejściem do swoich obowiązków. Zespół pracowników wykorzystuje przede wszystkim wzmacnianie pozytywne, psychoedukację i wspieranie wszelkich konstruktywnych zachowań. Mieszkańcy w każdym momencie otrzymują wsparcie emocjonalne, organizacyjne, rzeczowe, duchowe i religijne – wszystko z zachowaniem zasad życia społecznego obowiązujących w tutejszej placówce.