DPS św. Anna

Dom Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach


anna

adres: 43-100 Tychy, ul. Kopernika 6
tel.: +48 32 328 25 25 do 6
e-mail: dpsanna@op.pl
www: dpsannatychy.caritas.pl

konto:
28 8435 0004 0000 0002 7300 0001
REGON: 006217516-00197
NIP: 646-26-04-126

 

Charakterystyka Ośrodka

Dom zamieszkały jest przez 54 osoby starsze głównie z terenu Tychów. Budynek po byłym przedszkolu, oddany w nieodpłatne użytkowanie Caritas Archidiecezji Katowickiej przez Zarząd Miasta Tychy. Wyremontowany i zaadaptowany ze środków Miasta Tychy, Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz sponsorów prywatnych. Dom nadzorowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Dom zapewnia kompleksowe zaspokojenie potrzeb Mieszkańców, a w szczególności:

W zakresie potrzeb bytowych:
– miejsce zamieszkania,
– wyżywienie,
– odzież, obuwie,
– utrzymanie czystości.

Usługi opiekuńcze, polegające na:
– udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
– udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego,
– pielęgnacji.

Wspomagające, polegające na:
– umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
– podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,
– umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
– zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,
– zapewnieniu przestrzegania praw Mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.

Mieszkańcy zamieszkują w jednej z trzech grup zlokalizowanych na półpiętrach. Każdą grupą zajmują się wykwalifikowani opiekunowie. Wspólne przebywanie, organizacja czasu wolnego, terapia zajęciowa organizowana przez pion opiekuńczo – terapeutyczny ma na celu integrację jak i identyfikowanie z miejscową społecznością. Każda grupa posiada swoją jadalnię, która jest również miejscem innych spotkań, jak urodziny, imieniny itp.

W grudniu 2008 roku do użytku oddano nowo wybudowaną Kaplicę, która spełnia także funkcję sali integracyjnej.