post

Podprogram 2018

Podprogram 2018 już na nami.

28 czerwca 2019 wolontariusze i pracownicy Caritas oraz OPL w Archidiecezji Katowickiej  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018.

Od sierpnia 2018 roku ponad 320 ton artykułów spożywczych o wartości blisko 2 000 000, 00 zł.  trafiło do ponad 8500 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, kaszę gryczaną, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka wieprzową, szynkę drobiową, filet z makreli w oleju, fasolę białą, marchewkę z groszkiem, herbatniki, miód wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym czy kabanosy wieprzowe. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały blisko 52500 paczek żywnościowych.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadziła 83 warsztaty dla 1137 uczestników. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. lunchboxy czy długopisy. W warsztatach wzięło udział 444 dzieci – były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2018 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

************************************************************************

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
 
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Plakat_dystrybucja 2018

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:

1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2018 to:
23.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
23.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
26.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
26.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
28.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
28.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
30.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
30.11.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
 
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2018 to:
03.12.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
03.12.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.” (Zajęcia przeniesione na inny termin)

Zaplanowane działania w miesiącu styczniu 2019 to:
25.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
25.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
28.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
28.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
29.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
29.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
30.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
30.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
31.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
31.01.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
 
Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2019 to:
01.02.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
01.02.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
05.02.2019 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
05.02.2019 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
05.02.2019 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
05.02.2019 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
05.02.2019 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
08.02.2019 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
08.02.2019 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
08.02.2019 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
13.02.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Jaskółka”, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
13.02.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Jaskółka”, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
13.02.2018 – Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Jaskółka”, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
 
Zaplanowane działania w miesiącu marze 2019 to:
29.03.2019 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
29.03.2019 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
29.03.2019 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
 
Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2019 to:
05.04.2019 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
05.04.2019 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
05.04.2019 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
08.04.2019 – CAK Ośrodek Bł. Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
08.04.2019 – CAK Ośrodek Bł. Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
08.04.2019 – CAK Ośrodek Bł. Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
15.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
15.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
15.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
16.04.2019 – Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
16.04.2019 – Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
16.04.2019 – Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
16.04.2019 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
16.04.2019 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
16.04.2019 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
17.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
17.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
17.04.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
24.04.2019 – Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
24.04.2019 – Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
24.04.2019 – Gminny Ośrodek Kultury Eurocentrum w Chełmie Śląskim, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
 
Zaplanowane działania w miesiącu maj 2019 to:
08.05.2019 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
08.05.2019 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
08.05.2019 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
10.05.2019 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Co zrobić, aby nie stracić zaoszczędzonych pieniędzy – jak uniknąć kradzieży karty płatniczej.”
10.05.2019 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
10.05.2019 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
14.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
14.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
15.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
15.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
16.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
16.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
17.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
17.05.2019 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
21.05.2019 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
21.05.2019 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
21.05.2019 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”
23.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
23.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Halemba, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
24.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska”
24.05.2019 – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Ruda, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia hiszpańska – od kuchni”
31.05.2019 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska – od kuchni”
31.05.2019 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Kulinarny EUROBIZNES – kto najwięcej kupi, zaoszczędzi albo straci.”
31.05.2019 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Podróże po smakach – kuchnie świata – kuchnia włoska”