post

Krzyże Zasługi dla Pracowników Caritas Archidiecezji Katowickiej

Krzyże Zasługi dla Pracowników Caritas Archidiecezji Katowickiej

W dniu wczorajszym tj.  25 marca 2019 siedmiu naszych Współpracowników Caritas Archidiecezji Katowickiej otrzymało Krzyże Zasługi od Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Wręczył je Pan Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Krzyże otrzymali:

  • Pan Dariusz Sitko dyrektor Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śl. -Halembie;
  • Pan Jarosław Czapelka dyrektor Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie Śl.;
  • Pani Joanna Chawa kierownik świetlicy św. Krzysztofa w Tychach;
  • Pan Marcin Chroszcz były dyrektor Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych w Knurowie;
  • Pani Joanna Gałązka zastępca dyrektora Ośrodka św. Faustyna w Tychach;
  • Pan Mariusz Krupa zastępca dyrektora Ośrodka św. Florian w Chorzowie,
  • Pan Marek Różański kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Halembie.                                                                                                                                                                                                         Serdecznie dziękuję odznaczonym za pełną ofiarności współpracę i z serca – Gratuluję.

Wspólne_02 Wspólne_01 Asia_Gałązka Asia_ Chawa Marek_Różański Mariusz _Krupa Darek_Sitko Marcin_Chroszcz Jasrek_ Czapelka