post

Zbiórka “POMOC RATUJĄCYM”

By wesprzeć naszą Służbę Zdrowia oraz Placówki Caritas działające na rzecz seniorów, niepełnosprawnych , chorych i bezdomnych z Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Knurowa, Rudy Śląskiej, Mikołowa i Tychów w walce z COVID-19 możesz przekazać swoją darowiznę na nasze konto bankowe:  

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062 z dopiskiem w tytule:

„POMOC RATUJĄCYM”

Z przekazanych darowizn Caritas Archidiecezji Katowickiej zakupi środki ochrony osobistej dla pracowników Służby Zdrowia i Caritas.

Do dnia 5.04.2020 r. zebraliśmy kwotę

38.000 zł.

Dziękujemy darczyńcom za dokonane wpłaty.