post

Podaruj nam 1% podatku i zainwestuj w miłość!

Jeszcze nie wiesz co zrobić z 1% podatku?

Podaruj go Caritas Archidiecezji Katowickiej i zainwestuj w miłość!

Celem naszej Fundacji jest działalność charytatywna, wspieranie osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także promocja i organizacja wolontariatu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1% podatku pozwalają na realizowanie tych zadań w wielu placówkach gdzie potrzebna jest pomoc.
Ponadto Fundacja dofinansowuje remonty i rozbudowę ośrodków Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Fundacja Caritas Katowice
KRS: 0000291119

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie!