post

Poszukujemy pracownika na stanowisko recepcjonisty w Domu św. Józefa w Katowicach

Caritas Archidiecezji Katowickiej Zakład Aktywności Zawodowej św. Marcina poszukuje pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności na stanowisko recepcjonisty w Domu św. Józefa w Katowicach (Dom Księży Emerytów): zatrudnienie na 0,55 etatu, wynagrodzenie 1237,50 zł brutto. Kontakt do kierownika ZAZ tel. 502 210 984.

post

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

W najbliższą niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, „który od Ojca i Syna pochodzi”. To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty.

Podczas tegorocznej odpustowej uroczystości w katowickiej katedrze, wyśpiewamy „w mocy Bożego Ducha” szczególne dziękczynienie za archidiecezjalną Caritas, świętującą 30-lecie swojej działalności. Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne oraz nieprzerwanie troszczy się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas. Dlatego właśnie wspólną modlitwę wpiszemy w słowa Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), i wyrazimy wdzięczność tym, którzy podejmują trud charytatywnej pracy oraz posługi, rozszerzając na ziemi Boże Królestwo miłosiernej miłości i sprawiedliwości.

Do udziału we Mszy św. pontyfikalnej o godz. 12-tej zapraszam pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w parafialnych zespołach charytatywnych. Zapraszam dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Siostry i Bracia!

Do wspólnej modlitwy zapraszam również osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentantów parafialnych rad duszpasterskich. Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10-tej w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce. Jego hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie”. Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu – przede wszystkim w duszpasterstwie parafialnym – będziemy podejmowali wspólną refleksję o Eucharystii, która jest sercem Kościoła, źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła – sam Pan Jezus, nasza Pascha (por. KKK 1325).

Zapraszam Was raz jeszcze do wspólnego świętowania oraz do żarliwej modlitwy za nasz katowicki Kościół. Oczekując modlitewnego spotkanie w katedrze, z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 13 listopada 2019 r. VA I-8029/19

post

III Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę 17 listopada br. po raz trzeci będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Caritas Archidiecezji Katowickiej w tym roku przyczynia się do organizacji Światowego Dnia Ubogich w Katowicach wydając niedzielna śniadanie we współpracy z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Wydarzenie trwać będzie w dniach od 14 do 17 listopada, a Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa Psalmu 9 „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”(Psalm 9, 19)

Szczegółowy plan III Światowych Dni Ubogich w Katowicach :

01 plakat szczegółowy A2 preview

post

30-lecie Caritas Archidiecezji Katowickiej

Obchody 30-lecia Caritas Archidiecezji Katowickiej będą trwały od 12.11.2019 do 12.11.2020 r. 

Caritas Archidiecezji Katowickiej obchodzi 30-lecie istnienia jako organizacja kościelna pełniąca misję charytatywną Kościoła. Wcześniej przez 39 lat misję posługi miłosierdzia w naszym lokalnym Kościele pełnił Referat Charytatywny Kurii Diecezjalnej. Rok 1989 dzięki ustawie „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w PRL” był przełomowy dla możliwości powołania nowej instytucji jaką dzisiaj jest Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 

 

post

Zapraszamy na mszę św. do Katedry Chrystusa Króla w niedzielę 24.11.2019 r. o godz. 12.00

 

Zapraszamy na uroczystą mszę św. w naszym kościele katedralnym Chrystusa Króla w Katowicach pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca sprawowaną w dzień odpustu ku czci Chrystusa Króla 24 listopada 2019 r. o godz. 12.00.

 

Liczymy na obecność członków Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, pracowników i podopiecznych naszych Ośrodków Caritas oraz wolontariuszy. Chcemy podziękować naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za Miłość jaką wlewa w nasze serca i prosić o prowadzenie nas na dalsze lata, aby nasza służba była na miarę godności udziału w Jego Królewskiej Misji.

post

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO NA III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Caritas Archidiecezji Katowickiej wraz z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym wspierają inicjatywę Wspólnoty Dobrego Pasterza włączając się w organizację Światowego Dnia Ubogich w Katowicach. W ramach programu obchodów zostaliśmy poproszeni  o przygotowanie śniadania dla ubogich w niedzielę 17 XI 2019 r. o godz. 9.15. Ksiądz Arcybiskup wystosował komunikat, w którym dziękuje organizatorom i zachęca do wrażliwości na ludzi ubogich:

Chrześcijańska Caritas jest pięknym i prawdziwym obliczem Kościoła, do którego wzywa nas Chrystus w Ewangelii. On przecież utożsamia się z ludźmi odrzuconymi, chorymi czy głodnymi. Bo „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (por. Mt 25,31-46).” 

 

KA - Komunikat_Dzień Ubogich_2019

Komunikat Metropolity Katowickiego na III Światowy Dzień Ubogich_2019 – format PDF