Jak pomagamy

Razem w przyszłość

Razem w przyszłość

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

realizuje projekt

„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Cel projektu: zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 70 osób z niepełnosprawnościami (dalej-ON) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej przez 50 ON niepracujących, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego oraz poprawę sytuacji na rynku pracy przez 20 ON pracujących z województwa śląskiego do 30 czerwca 2023 roku.

Okres realizacji: 1.09.2021  -30.06.2023

Grupa docelowa:

● Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub bierna zawodowo) lub pracująca

● Osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie województwa śląskiego.

● Osoba nie  biorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia:

Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu określający ścieżkę do podjęcia zatrudnienia (osoby niepracujące) lub poprawy sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące)  poprzez udział w min. 2 formach wsparcia: SZKOLENIE (zawodowe lub rozwijające kompetencje społeczne),  STAŻ ZAWODOWY (w przypadku osób niepracujących), POŚREDNICTWO PRACY , PORADNICTWO ZAWODOWE,  ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE, inne indywidualne lub grupowe formy wsparcia.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Decyzja o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność
  3. Zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu składek (dla osób niepracujących)
  4. Aktualna umowa o pracę / umowa zlecenie/ umowa o działo (dla osób pracujących)

Wartość projektu:  977 960,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 824 224,68 zł.

Zakładane rezultaty projektu:

Min. 24% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (dla osób niepracujących)

Min. 27% wskaźnik efektywności zawodowej (dla osób pracujących)

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym 50 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych usługami wsparcia poprawy sytuacji na rynku pracy 20 osób

Harmonogram form wsparcia znajduje się w załączeniu.

Adres Biura Projektu:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ul.  Brata Alberta 4, 40-042 KATOWICE

Tel. 513 478 237

e-mail: aktywizacja@katowice.caritas.pl

Strona projektu: https://sprawni-on.pl/

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Akcje Caritas Polska

pomoc dla seniora
wdzięczni medykom

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe