Jak pomagamy

PEFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii

PEFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii

 

Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Caritas Archidiecezji Katowickiej zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz Ich najbliższe otoczenie do udziału w realizowanym zadaniu publicznym, którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Grupa docelowa:

  • Osoby niepełnosprawne stopnia znacznego i umiarkowanego z niepełnosprawnością sprzężoną, które ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, wymagają wsparcia psychoterapeutycznego i asystenckiego niwelującego stany kryzysowe spowodowane następstwem izolacji pandemicznej oraz ograniczeniami wynikającymi z indywidualnej niepełnosprawności.

Formy wsparcia:

W ramach zadania planowane jest następujące wsparcie:

  • Sesje psychoterapeutyczne jak element wsparcia aktywizacyjno-motywacyjnego dla poprawy kondycji psychicznej niepełnosprawnych odbiorców wsparcia i ich rodzin, łagodząc tym samym negatywne skutki kolejnej fali pandemii oraz ograniczeń uczestnictwa w aktywności społeczno-zawodowej.
  • Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, która będzie usługą współtowarzyszącą głównych działań psychoterapeutycznych.

Cel projektu

  • Budowanie pro-aktywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołanych pandemią. W trakcie psychoterapii identyfikowane będą bariery powstałe w kryzysowym okresie postępującej pandemii.
  • Zmiana indywidualnego spojrzenia na aktualną sytuację w celu zmniejszają zachowań i myśli destrukcyjnych poprawiając komfort i jakość życia w obszarze psychofizycznym oraz społecznym.

 

Termin i miejsce realizacji:

Zadanie realizowane będzie w terminie 01.12.2021 – 30.06.2022 na terenie województwa śląskiego, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia oraz alternatywnie w budynkach / pomieszczeniach Caritas ulokowanych na terenie województwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu:

Doświadczenie Caritas Archidiecezji Katowickiej w realizacji projektów wparcia specjalistycznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Caritas Archidiecezji Katowickiej realizowała od dnia 14.12.2020 - 30.06.2021 zadanie pn. "Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii wywołanych izolacją społeczną” adresowane dla osób niepełnosprawnych i dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zadania oferowane zostały działania aktywizacyjno-motywacyjne, które wpłynęły pozytywnie na poprawę kondycji psychicznej beneficjentów i Ich otoczenia oraz doprowadziły do złagodzenia negatywnych skutków izolacji. Przykładem tego rodzaju wsparcia jest beneficjent Adam.

Polecamy film na temat zrealizowanego projektu: 

Akcje Caritas Polska

pomoc dla seniora
wdzięczni medykom

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe