Jak pomagamy

FEAD

FEAD

Podprogram 2021 Plus

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.  
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).  
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.
Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.
Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
3. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
4. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
7. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
8. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
9. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
10. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
11. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
12. Parafia św. Brata Alberta w Żorach, ul. Jodłowa 12
13. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1
Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie. (W trakcie ustalania terminów)

Podprogram 2021
Caritas Archidiecezji Katowickiej 31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). W związku z rozpoczęciem 24.02.2022 r. działań wojennych na terenie Ukrainy wsparciem żywnościowym oraz działaniami towarzyszącymi objęto również uchodźców z tego kraju.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły spożywcze:

  • groszek z marchewką
  • szynka drobiową
  • koncentrat pomidorowy
  • szynka wieprzową mieloną
  • powidła śliwkowe    
  • filet z makreli w oleju
  • makaron jajeczny świderki    
  • cukier biały
  • mleko UHT    
  • olej rzepakowy

W ramach realizacji Podprogramu 2021:
•    zaangażowanych było 19 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
•    żywność odebrało 8501 osób potrzebujących;
•    wydano osobom potrzebującym blisko 147 ton żywności;
•    wydano osobom potrzebującym  29483 paczek żywnościowych;
•    przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 191 warsztatów dla 870 uczestników/czek. 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.
Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów zdalnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również zapobiegania marnowaniu żywności. 

Podprogram 2021

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:
1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.  
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).  
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.
Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.
Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
3. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
4. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
8. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
9. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
10. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
11. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
14. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
15. Parafia św. Brata Alberta w Żorach, ul. Jodłowa 12
16. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1
Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.
Zaplanowane działania w miesiącach kwiecień do sierpień 2022 to warsztaty Kulinarne, „Kiś na zdrowie” oraz warsztaty dietetyczne „Zdrowie żywienie, zdrowa rodzina”, które w związku z okresem pandemii COVID-19 będą nadal organizowane w formie zdalnej. Planujemy warsztaty na terenie miasta Ruda Śląska w ramach pracy z 30 – 40 rodzinami.

Podprogram 2020

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.  

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).  

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
3. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
4. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
8. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
9. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
10. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
11. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
14. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
15. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
16. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2021 to:

23.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”.
24.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”
25.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”
26.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”

W związku z okresem pandemii COVID-19, Caritas Archidiecezji Katowickiej postanowił przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie warsztatów zdalnych.


W.w działania przeprowadzane będą w miesiącach maj 2021r., czerwiec 2021r., lipiec 2021r., sierpień 2021r., na terenie miasta Ruda Śląska. Planujemy pracę w ramach 30 – 40 rodzin.

Plakat2019
Podprogram 2019
Podprogram 2017
Podprogram 2017 1
Podprogram 2017 2
Podprogram 2017 3
Podprogram 2017 4
Podprogram 2017 5
Podprogram 2017 6
Podprogram 2017 7
Podprogram 2016
Podprogram 2016 1
Podprogram 2016 2
Podprogram 2016 3
Podprogram 2016 4
Podprogram 2016 5
Podprogram 2014

Akcje Caritas Polska

pomoc dla seniora
wdzięczni medykom

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe