Jak pomagamy

Stałe programy realizowane przez Caritas Archdiecezji Katowickiej

Akcje realizowane
przez naszą Caritas:

okna życia

Okna życia

Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, w których matka może anonimowo zostawić swoje nowonarodzone dziecko. Zlokalizowane jest zawsze w dostępnym, a zarazem dyskretnym miejscu, otwartym przez całą dobę. Jest ostatecznością w tych wypadkach, gdzie nie doszło do zrzeczenia się praw rodzicielskich i przekazania dziecka do adopcji drogą prawną. Z jednej strony ma zapobiegać porzuceniom niemowląt a z drugiej, być nieustannym głosem za życiem oraz alternatywą dla wyboru śmierci i aborcji.

Okno życia to ratunek dla nowonarodzonego dziecka. Okno życia to miejsce, poprzez które Bóg pamięta i troszczy się o tych najmniejszych i bezbronnych. Okno życia to znak Miłości Boga, który pragnie, aby każde życie, nawet to najmniejsze, było chciane i kochane.

Zobacz adresy okien życia >>

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu..?(…) Nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Iz 49, 15
tornister pełen uśmiechów

„Tornister Pełen Uśmiechów”

„Tornister Pełen Uśmiechów” to coroczna akcja prowadzona zawsze w drugiej połowie sierpnia, mająca na celu pomoc najuboższym dzieciom przekraczającym progi nowego roku szkolnego. Polega ona na ogólnopolskiej zbiórce SMS-ów, dzięki której kupowane są tornistry oraz wyposażeniu ich w potrzebne przybory szkolne, zbierane w tym samym czasie w parafiach. Wypełnione niezbędnymi artykułami plecaki przekazywane są do szkół i pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom wejść z uśmiechem w nowy rok szkolny.

kromka chleba

Kromka chleba

„Kromka Chleba” to pomoc żywnościowa dla najuboższych. Ponadto budzi wrażliwość na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.

W czasie rocznej kampanii prowadzona jest zbiórka żywności, która trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane (ze sprzedaży chlebów oznaczonych logo Caritas) środki, wspierają działalność noclegowni, kuchni dla ubogich, ogrzewalni i łaźni.

fead

FEAD

Od sierpnia 2018 roku ponad 320 ton artykułów spożywczych o wartości blisko 2 000 000, 00 zł. trafiło do ponad 8500 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, kaszę gryczaną, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka wieprzową, szynkę drobiową, filet z makreli w oleju, fasolę białą, marchewkę z groszkiem, herbatniki, miód wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym czy kabanosy wieprzowe. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały blisko 52500 paczek żywnościowych.

więcej informacji >>

pomoc ofiarom katastrof

Pomoc ofiarom kataklizmów

Zmiany klimatyczne, jakie następują na całym świecie, dotykają również Polskę. Niosą one za sobą skutki dla ludzi neutralne, ale niestety – obok nich – również niepokojąca a często tragiczne.

Zmiany klimatyczne, jakie następują na całym świecie, dotykają również Polskę. Niosą one za sobą skutki dla ludzi neutralne, ale niestety – obok nich – również niepokojąca a często tragiczne.

Coraz częściej w naszym kraju mają miejsce kataklizmy, w wyniku których poszkodowani są ludzie. Coraz częściej człowiek w obliczu klęski żywiołowej traci cały dorobek swojego życia. Coraz częściej ofiary powodzi, huraganów, suszy… zdane są na łaskę ludzi dobrej woli.

Caritas Polska, chcąc pomagać osobom poszkodowanym w wyniku licznych kataklizmów, które nawiedzają nasz kraj, otwiera specjalny numer konta. Fundusze zgromadzone w ten sposób stworzą możliwość szybkiego wykorzystania w sytuacjach wymagających nagłej interwencji, gdy pomoc powinna dotrzeć do poszkodowanych niezwłocznie.

Środki finansowe przeznaczone na pomoc ofiarom kataklizmów w Polsce można wpłacać na konto:
Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11
nr 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
z dopiskiem: KATAKLIZMY W POLSCE

skrzydła

Pod skrzydłami Caritasu - długoteminowa pomoc dla najuboższych uczniów

Program Skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej realizowany jest od września 2005 r. i ma na celu długoterminową pomoc dla najuboższych uczniów. Pomocą objęte są dzieci z rodzin o bardzo złej sytuacji materialnej (rodziny wielodzietne, dotknięte bezrobociem bądź alkoholizmem). Zarówno w rodzinach wielodzietnych (pełnych ciepła i miłości, gdzie rodzice z powodów finansowych nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci) jak i w rodzinach dysfunkcyjnych jest wiele zdolnych, utalentowanych i inteligentnych dzieci. Są jednak pozbawiane podstawowych artykułów szkolnych, doświadczają głodu, są poniżane przez rówieśników (ze względu na swoje ubóstwo).

Program Skrzydła, dzięki hojności i dobremu sercu darczyńców Caritas, objął opieką ponad sześćdziesięciu uczniów z różnych miast na terenie całej Archidiecezji. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu Pedagogów Szkolnych i Kierowników Świetlic program działa niezwykle sprawnie. Dzieci objęte programem mają zapewnione ciepłe posiłki w szkole, odzież i buty, artykuły szkolne oraz podręczniki. Wiele spośród tych dzieci mogło po raz pierwszy pojechać na kolonie, na wycieczkę szkolną lub pójść do kina czy teatru. W ramach „SKRZYDEŁ” prowadzone są również kółka muzyczne, plastyczne i sportowe. Rodzice dzieci przewlekle chorych, objętych programem, otrzymują wsparcie finansowe (dzięki czemu nie muszą obawiać się już, że nie zdołają zakupić wszystkich leków potrzebnych dziecku). W przypadku gdy uczeń objęty Programem Skrzydła pochodzi z rodziny wielodzietnej, pomoc otrzymuje również rodzeństwo dziecka.

DLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ?

Program Skrzydła motywuje uczniów do nauki oraz dalszego rozwoju. Dzieci nie czują się gorsze od rówieśników i nie izolują się od nich. Wykazują większe zaangażowanie w nauce, dzięki czemu otrzymują lepsze stopnie. Stają się śmielsze, pozytywniej patrzą na świat i otoczenie. Bez skrępowania swoim ubóstwem nawiązują nowe kontakty towarzyskie. Dobre relacje z rówieśnikami sprzyjają lepszej samoocenie oraz samoakceptacji, co ma wpływ na funkcjonowanie dziecka w dorosłym życiu.

Jeżeli chcesz zaangażować się w pomoc lub uzyskać więcej informacji na temat akcji, skontaktuj się z koordynatorem „Skrzydeł”. Koordynator Programu Skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej: Ewa Skurczyńska nr tel. (32) 25 16 722, e-mail: skrzydla@katowice.caritas.pl

Ważne dokumenty do pobrania:

Akcje Caritas Polska

pomoc dla seniora
wdzięczni medykom

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl

Nr rachunku: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000221725

Wykonanie: PixelCaffe