Jak pomagamy

Stałe programy realizowane przez Caritas Archdiecezji Katowickiej

Akcje realizowane
przez naszą Caritas:

Akcje realizowane
przez katowicką Caritas:

PEFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii

PEFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii

Caritas Archidiecezji Katowickiej od dnia 14.12.2020 - 30.06.2021 realizuje zadanie pn. "Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii wywołanych izolacją społeczną” adresowane dla osób niepełnosprawnych i dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zadania oferowane są działania aktywizacyjno-motywacyjne, które wpływają pozytywnie na poprawę kondycji psychicznej beneficjentów i Ich otoczenia oraz prowadzą do łagodzenia negatywnych skutków izolacji.

Mamy w planie nakręcenie krótkiego filmu opowiadającego o naszej akcji. Jeśli możesz wesprzeć nasze działania promocyjne, prosimy o wsparcie finansowe na nasze konto:

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
Nr rachunku w ING Bank Śląski:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

z dopiskiem: film o wsparciu dla niepełnosprawnych

Tornister Pełen Uśmiechów

Tornister Pełen Uśmiechów

„Tornister Pełen Uśmiechów” to coroczna akcja, mająca na celu pomoc najuboższym dzieciom przekraczającym progi nowego roku szkolnego.  Akcja została zapoczątkowana w 2009 r.  W tym roku Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne po raz 13. przekażą dzieciom wyprawki szkolne. W zeszłym roku w ramach akcji do dzieci w całej Polsce trafiło ponad 1000 komputerów edukacyjnych. 13 urządzeń trafiło do Caritas Archidiecezji Katowickiej i placówek prowadzonych przez nasze Ośrodki: św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej (6), św. Faustyna w Tychach (2) oraz św. Jacka w Katowicach (5). Ze wszystkich świetlic prowadzonych przez te ośrodki korzysta ponad 300 podopiecznych.

W tym roku Caritas Archidiecezji Katowickiej planuje wesprzeć 1200 dzieci. Kupujemy 1200 tornistrów, które następnie trafiają do wybranych szkół, parafii i placówek naszej Caritas. Pracownicy i wolontariusze wyposażają tornistry w najbardziej potrzebne rzeczy (piórniki, długopisy, kredki, zeszyty, itp.). Gotowy produkt trafia do potrzebującego dziecka.  Uśmiech dziecka, które otrzymuje na początku roku szkolnego tornister z odpowiednim wyposażeniem, może pojawić się dzięki Twojemu wsparciu.

Przekazując cegiełkę na naszą Caritas, pomagasz dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących w godnym rozpoczęciu roku szkolnego:   Przekaż cegiełkę  

lub   

tradycyjny przelew na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej ING Bank Śląski nr rachunku:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

z dopiskiem: akcja tornister

Pod skrzydłami Caritasu - długoterminowa pomoc dla najuboższych uczniów

Pod skrzydłami Caritasu - długoterminowa pomoc dla najuboższych uczniów

Program Skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej realizowany jest od września 2005 r. i ma na celu długoterminową pomoc dla najuboższych uczniów. Pomocą objęte są dzieci z rodzin o bardzo złej sytuacji materialnej (rodziny wielodzietne, dotknięte bezrobociem bądź alkoholizmem). Zarówno w rodzinach wielodzietnych (pełnych ciepła i miłości, gdzie rodzice z powodów finansowych nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci) jak i w rodzinach dysfunkcyjnych jest wiele zdolnych, utalentowanych i inteligentnych dzieci. Są jednak pozbawiane podstawowych artykułów szkolnych, doświadczają głodu, są poniżane przez rówieśników (ze względu na swoje ubóstwo).

Program Skrzydła, dzięki hojności i dobremu sercu darczyńców Caritas, objął opieką ponad sześćdziesięciu uczniów z różnych miast na terenie całej Archidiecezji. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu Pedagogów Szkolnych i Kierowników Świetlic program działa niezwykle sprawnie. Dzieci objęte programem mają zapewnione ciepłe posiłki w szkole, odzież i buty, artykuły szkolne oraz podręczniki. Wiele spośród tych dzieci mogło po raz pierwszy pojechać na kolonie, na wycieczkę szkolną lub pójść do kina czy teatru. W ramach „SKRZYDEŁ” prowadzone są również kółka muzyczne, plastyczne i sportowe. Rodzice dzieci przewlekle chorych, objętych programem, otrzymują wsparcie finansowe (dzięki czemu nie muszą obawiać się już, że nie zdołają zakupić wszystkich leków potrzebnych dziecku). W przypadku gdy uczeń objęty Programem Skrzydła pochodzi z rodziny wielodzietnej, pomoc otrzymuje również rodzeństwo dziecka.

DLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ?

Program Skrzydła motywuje uczniów do nauki oraz dalszego rozwoju. Dzieci nie czują się gorsze od rówieśników i nie izolują się od nich. Wykazują większe zaangażowanie w nauce, dzięki czemu otrzymują lepsze stopnie. Stają się śmielsze, pozytywniej patrzą na świat i otoczenie. Bez skrępowania swoim ubóstwem nawiązują nowe kontakty towarzyskie. Dobre relacje z rówieśnikami sprzyjają lepszej samoocenie oraz samoakceptacji, co ma wpływ na funkcjonowanie dziecka w dorosłym życiu.

Jeżeli chcesz zaangażować się w pomoc lub uzyskać więcej informacji na temat akcji, skontaktuj się z koordynatorem „Skrzydeł”. Koordynator Programu Skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej: Ewa Skurczyńska nr tel. (32) 25 16 722, e-mail: skrzydla@katowice.caritas.pl

Program SKRZYDŁA można wesprzeć finansowo, wpłacając środki na konto:

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
Nr rachunku w ING Bank Śląski:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

z dopiskiem: wspieram skrzydła

Ważne dokumenty do pobrania:

 
Pomoc ofiarom katastrof

Pomoc ofiarom katastrof

Na terenie archidiecezji katowickiej w ostatnich latach miały miejsce różne katastrofy budowlane, pożary i powodzie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pomogliśmy ofiarom pożarów w Rudzie Śląskiej, Warszowicach, Piekarach Śląskich oraz Katowicach. Pomogliśmy powodzianom z Pszowa i powiatu wodzisławskiego. Nasze wsparcie było przekazane powodzianom z Podkarpacia.  

Caritas Archidiecezji Katowickiej, chcąc pomagać osobom poszkodowanym w wyniku licznych kataklizmów, potrzebuje Twojego wsparcia. Środki finansowe są nam potrzebne, abyśmy mogli reagować natychmiast i skutecznie. Fundusze zgromadzone w ten sposób tworzą możliwość szybkiego ich wykorzystania w sytuacjach wymagających nagłej interwencji, gdy pomoc powinna dotrzeć do poszkodowanych jak najszybciej.

Środki finansowe przeznaczone na pomoc ofiarom kataklizmów można wpłacać na konto:

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
Nr rachunku w ING Bank Śląski:

96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

z dopiskiem: pomagam ofiarom katastrof

Laudato Si

Laudato Si

„Nawró­cenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dy­namiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym.” (papież Franciszek, Laudato Si’ 219)

Troska o środowisko i nasz wspólny dom jest dziś konieczna i potrzebna. To temat, który musi zostać podjęty również w Kościele. Jesteśmy jedną z 12 diecezji w Polsce, która realizuje projekt Caritas Laudato Si’. Jest on odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Promujemy encyklikę Laudato Si’ i mówimy o tym jak przełożyć ją na życie - jak i dlaczego warto być eko oraz co możemy zrobić lokalnie. Chcemy dotrzeć do ludzi i sprawić, by w ich codzienności ekologia stała się ważna; budować wspólnoty, które będą oddolnie zmieniały rzeczywistość. Wejdź na http://laudatosi.caritas.pl/ oraz https://www.facebook.com/CaritasLaudatoSi/

  • Jesteś zainteresowany tym tematem?
  • Masz pomysły na lokalne eko-działania?
  • Chcesz zrobić coś dobrego w Twoim lokalnym środowisku?
  • Twoja szkoła/parafia/otoczenie potrzebuje właśnie Ciebie!
  • Dołącz do nas! Razem możemy więcej!
  • Napisz na asuchy@caritas.org.pl

 

Okna życia

Okna życia

Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, w których matka może anonimowo zostawić swoje nowonarodzone dziecko. Zlokalizowane jest zawsze w dostępnym, a zarazem dyskretnym miejscu, otwartym przez całą dobę. Jest ostatecznością w tych wypadkach, gdzie nie doszło do zrzeczenia się praw rodzicielskich i przekazania dziecka do adopcji drogą prawną. Z jednej strony ma zapobiegać porzuceniom niemowląt a z drugiej, być nieustannym głosem za życiem oraz alternatywą dla wyboru śmierci i aborcji.

Okno życia to ratunek dla nowonarodzonego dziecka. Okno życia to miejsce, poprzez które Bóg pamięta i troszczy się o tych najmniejszych i bezbronnych. Okno życia to znak Miłości Boga, który pragnie, aby każde życie, nawet to najmniejsze, było chciane i kochane.

Zobacz adresy okien życia >>

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu..?(…) Nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Iz 49, 15
Kromka chleba

Kromka chleba

„Kromka Chleba” to pomoc żywnościowa dla najuboższych. Ponadto budzi wrażliwość na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.

W czasie rocznej kampanii prowadzona jest zbiórka żywności, która trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane (ze sprzedaży chlebów oznaczonych logo Caritas) środki, wspierają działalność noclegowni, kuchni dla ubogich, ogrzewalni i łaźni.

FEAD

FEAD

Podprogram 2020

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.  

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).  

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
3. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
4. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
8. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
9. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
10. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
11. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
14. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
15. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
16. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2021 to:

23.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”.
24.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”
25.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”
26.02.2021 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Jedz zdrowo, żyj lepiej”

W związku z okresem pandemii COVID-19, Caritas Archidiecezji Katowickiej postanowił przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie warsztatów zdalnych.


W.w działania przeprowadzane będą w miesiącach maj 2021r., czerwiec 2021r., lipiec 2021r., sierpień 2021r., na terenie miasta Ruda Śląska. Planujemy pracę w ramach 30 – 40 rodzin.

Plakat2019
Podprogram 2019
Podprogram 2017
Podprogram 2017 1
Podprogram 2017 2
Podprogram 2017 3
Podprogram 2017 4
Podprogram 2017 5
Podprogram 2017 6
Podprogram 2017 7
Podprogram 2016
Podprogram 2016 1
Podprogram 2016 2
Podprogram 2016 3
Podprogram 2016 4
Podprogram 2016 5
Podprogram 2014

Razem w przyszłość

Razem w przyszłość

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

realizuje projekt

„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Cel projektu: zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 70 osób z niepełnosprawnościami (dalej-ON) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej przez 50 ON niepracujących, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego oraz poprawę sytuacji na rynku pracy przez 20 ON pracujących z województwa śląskiego do 30 czerwca 2023 roku.

Okres realizacji: 1.09.2021  -30.06.2023

Grupa docelowa:

● Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub bierna zawodowo) lub pracująca

● Osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie województwa śląskiego.

● Osoba nie  biorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia:

Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu określający ścieżkę do podjęcia zatrudnienia (osoby niepracujące) lub poprawy sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące)  poprzez udział w min. 2 formach wsparcia: SZKOLENIE (zawodowe lub rozwijające kompetencje społeczne),  STAŻ ZAWODOWY (w przypadku osób niepracujących), POŚREDNICTWO PRACY , PORADNICTWO ZAWODOWE,  ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE, inne indywidualne lub grupowe formy wsparcia.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Decyzja o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność
  3. Zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu składek (dla osób niepracujących)
  4. Aktualna umowa o pracę / umowa zlecenie/ umowa o działo (dla osób pracujących)

Wartość projektu:  977 960,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 824 224,68 zł.

Zakładane rezultaty projektu:

Min. 24% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (dla osób niepracujących)

Min. 27% wskaźnik efektywności zawodowej (dla osób pracujących)

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym 50 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych usługami wsparcia poprawy sytuacji na rynku pracy 20 osób

Harmonogram form wsparcia znajduje się w załączeniu.

Adres Biura Projektu:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ul.  Brata Alberta 4, 40-042 KATOWICE

Tel. 513 478 237

e-mail: aktywizacja@katowice.caritas.pl

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Akcje Caritas Polska

pomoc dla seniora
wdzięczni medykom

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl

Nr rachunku: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000221725

Wykonanie: PixelCaffe