Skrzydła Dwa Talenty

Skrzydła “Dwa Talenty” – program stypendialny


Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W ramach programu stypendialnego Skrzydła “Dwa Talenty” w roku szkolnym 2018 / 2019 objęci pomocą zostaną:

  1. Utalentowani uczniowie, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej lub finansowej.
  2. Dzieci, których rozwijanie pasji i zainteresowań zagrożone jest przez trudną sytuacją materialną lub losową dziecka

Aby zgłosić dziecko do Programu należy wypełnić załącznik nr 5 zgodnie z Regulaminem Programu.

W ramach Programu finansowane mogą być każdorazowo racjonalne i uzasadnione koszty – Zał. nr 1.

Jeżeli chcesz zaangażować się w pomoc lub uzyskać więcej informacji na temat akcji, skontaktuj się z koordynatorem „Skrzydeł”. Koordynator Programu Skrzydła w Caritas Archidiecezji Katowickiej: Ewa Skurczyńska nr tel. (32) 25 16 722, e-mail: skrzydla@katowice.caritas.pl  

2 tal Zal 1

 

 

2 tal Zal 4

 

 

2 tal Zal 5