SPRAWOZDANIA


2015:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

CAK 2015 Bilans

CAK-2015-Rachunek-zysków-i-strat

CAK 2015 Informacja dodatkowa

 

2014:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

bilans_2014kapital_2014

rachunek_2014rachunek_przep_2014

inf_2014

 

2013:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2013bilans_2013kapital_2013

rachunek_2013rachunek_przep_2013

inf_2013

 

2012:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2012bilans_2012kapital_2012

rachunek_2012rachunek_przep_2012

inf_2012

 

2011:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2011bilans_2011kapital_2011

rachunek_2011rachunek_przep_2011

inf_2011

 

2010:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2010bilans_2010kapital_2010

rachunek_2010rachunek_przep_2010

inf_2010

 

2009:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2009bilans_2009kapital_2009

rachunek_2009rachunek_przep_2009

inf_2009

 

2008:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2008bilans_2008kapital_2008

rachunek_2008rachunek_przep_2008

inf_2008

 

2007:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2007bilans_2007kapital_2007

rachunek_2007rachunek_przep_2007

inf_2007

 

2006:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2006bilans_2006kapital_2006

rachunek_2006rachunek_przep_2006

inf_2006