POMOC CELOWA – wpłaty na konto Caritas


Caritas Archidiecezji Katowickiej udostępnia swoje konto bankowe na zbiórkę ofiar i darowizn przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym rehabilitacji społecznej, które pozwolą beneficjentom na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dla każdej osoby bądź rodziny objętej pomocą Caritas Archidiecezji Katowickiej tworzymy specjalne subkonto
(tj. wydzieloną część rachunku bankowego Organizacji, dedykowaną dla pozyskiwania wpłat na leczenie lub rehabilitację konkretnej osoby/rodziny).

Ofiarodawców prosimy o wpłaty na konto:
GETIN BANK S.A. II O/Katowice
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398

 

Lista osób/rodzin, na rzecz których Caritas Archidiecezji Katowickiej aktualnie pozyskuje wpłaty:

 

 1. AVE
  Środki potrzebne na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Pani z chorobą nowotworową. Zebrane środki pozwolą na zakup leku oraz rehabilitację. Aktywne do 31.12.2018
 2. ADA
  Środki potrzebne na leczenie i rehabilitację 35 – letniego mężczyzny cierpiącego na chorobę Niemanna – Picka typ C z zespołem móżdżkowym – dodatkowo mężczyzna cierpi na niedosłuch obustronny, hipowitaminozę D, padaczkę – jest leczony neurologicznie. Obecnie mężczyzna mieszka z rodzicami, którzy sprawują nad nim opiekę. Dotychczasowe leczenie oraz ciągła rehabilitacja dają bardzo dobre rokowania. Jednakże jest to bardzo duże obciążenie finansowe, na które rodziny nie stać. Zebrane środki pozwala na częściową opłatę dalszej rehabilitacji oraz zakup leków. Aktywne do 31.12.2018.
 3. IWONA
  Potrzebne środki na leczenie i rehabilitację 55-letniej kobiety cierpiącej na nowotwór złośliwy. Aktywne do 31.12.2018
 4. RENATA
  Środki potrzebne na leczenie i rehabilitację 44 – letniej kobiety cierpiącej na zaburzenia czynności ruchowych – Zespół Sztywności Uogólnionej oraz Padaczką z napadami częściowo złożonymi. Pani jest samotna z bardzo niskim dochodem. Zebrane środki pozwolą na częściową opłatę rehabilitacji. Aktywne do 31.12.2018r.
 5. RODZINA
  Cała trzyosobowa rodzina dotknięta w tym samym czasie bardzo ciężkimi chorobami (nowotwór złośliwy, borelioza),których leczenie potrwa co najmniej 3 lata. Aktywne do 31.12.2018r.
 6. TORNISTER
  Wpłacając pieniądze na subkonto TORNISTER możesz pomóc w wyposażeniu 1200 plecaków, które otrzymają na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dzieci z potrzebujących rodzin Archidiecezji Katowickiej. Aktywne bezterminowo.
 7. EWELINA

  Środki potrzebne na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Pani z chorobą nowotworową. Zebrane środki pozwolą na zakup peruki oraz na dalszą rekonwalescencję . Subkonto otwarte do 30 czerwca 2019.

 8. KOLONIE

  Dzięki środkom wpłacanym na konto KOLONIE możesz wspomóc organizowanie wyjazdów kolonijnych dla dzieci oraz młodzieży z ubogich rodzin, placówek opiekuńczych Caritas oraz parafii archidiecezji Katowickiej.Aktywne bezterminowo.

 9. TURNUS

  Wpłacając środki pieniężne  na konto TURNUS wspierasz wyjazd osób niepełnosprawnych oraz chorych na turnus rehabilitacyjny.Aktywne bezterminowo.

 

pomoc-celowa_rysunek