Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej


elzbieta
adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 30 tel.: +48 32 243 65 94 do 6 fax: +48 32 248 10 55 e-mail: swelzbieta@caritas.net.pl www: www.swelzbieta.caritas.pl
konto: 81 1050 1331 1000 0022 5733 2425 konto: 04 1050 1331 1000 0022 6333 3649 REGON: 006217516-00133 NIP: 641-21-49-513
  Charakterystyka Ośrodka W roku 1994 zakończono pierwszy etap prac adaptacyjnych w byłym hotelu robotniczym kopalni „Wawel” na potrzeby Naszej Placówki. Założycielem i budowniczym Domu był Ksiądz Zenon Ryzner. Budynek pięciokondygnacyjny budowany dla potrzeb hotelu robotniczego, zaadaptowany na Dom Pomocy Społecznej. W roku 2007 zakończyła się rozbudowa Ośrodka o pomieszczenia przeznaczone pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Mieszkania Chronionego. Budynek i parcela jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej. Na terenie Ośrodka znajduje się Kaplica i przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Święto patronalne Ośrodka Święta Elżbieta obchodzimy 17 listopada. Od 1 stycznia 2013 roku Ośrodek Święta Elżbieta przejął działalność Ośrodka Błogosławionego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, który w swoich strukturach prowadził placówkę opiekuńczo – wychowawczą, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II prowadzący wyżej wymienione placówki działał od 2007r. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku użyczonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Karola Boromeusza.