KONTAKT


adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
tel./fax: +48 32 251 67 22
e-mail: katowice@caritas.pl
adres do korespondencji:
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Urząd Pocztowy Katowice 1 Filia 11
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31, skr. poczt. 1822

 

nr rachunku:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
REGON: 006217516
NIP: 954-21-53-986
KRS: 0000221725