FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


Podprogram 2017

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
 
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7

 


 

Podprogram 2016

Podprogram 2016 już na nami.

30 czerwca 2017 wolontariusze i pracownicy Caritas oraz OPL w Archidiecezji Katowickiej  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku ponad 450,8 tony artykułów spożywczych o wartości blisko 2 052 251, 00 zł.  trafiło do 8547 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały 40209 paczek żywnościowych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadziła 52 warsztaty dla 836 uczestników. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. lunchboxy czy długopisy. W warsztatach wzięło udział 212 dzieci – były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2016 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego (264 działania), w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.
 
**********************************************************
 
Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach, ul. Nowokościelna 56
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
 
Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2016 to:
14.11.2016 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
15.11.2016 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
17.11.2016 – Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
18.11.2016 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
23.11.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
24.11.2016 – CAK Ośrodek MB Różańcowa w Pszczynie, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
25.11.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
30.11.2016 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Edukacja ekonomiczna, „Efektywne zarządzanie budżetem domowym”
30.11.2016 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Diety które chronią przed chorobami XXI wieku”
30.11.2016 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
30.11.2016 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Dietetyka, „Diety które chronią przed chorobami XXI wieku”
 
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2016 to:
05.12.2016 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Edukacja ekonomiczna, „Efektywne zarządzanie budżetem domowym”
08.12.2016 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
12.12.2016 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
14.12.2016 – CAK Ośrodek św Faustyna, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
14.12.2016 – CAK Ośrodek św Faustyna, Edukacja ekonomiczna, „Z oszczędnościami na Ty”
15.12.2016 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
16.12.2016 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Z oszczędnościami na Ty”
22.12.2016 – CAK Ośrodek NSJ, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
28.12.2016 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
 
Zaplanowane działania w miesiącu marcu 2017 to:
13.03.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
13.03.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
20.03.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.03.2017 – CAK Ośrodek św Faustyna, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.03.2017 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
22.03.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
24.03.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
24.03.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
27.03.2017 – CAK Ośrodek św Faustyna, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
27.03.2017 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
27.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
28.03.2017 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
29.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
30.03.2017 – CAK Ośrodek św Faustyna, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.03.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
 
Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2017 to:
03.04.2017 – CAK Ośrodek bł. Karolina (sala w Chełmie Śląskim), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
03.04.2017 – CAK Ośrodek bł. Karolina (sala w Chełmie Śląskim), Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
03.04.2017 – CAK Ośrodek bł. Karolina (sala w Chełmie Śląskim), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
03.04.2017 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
04.04.2017 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.04.2017 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
07.04.2017 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
11.04.2017 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu cz.2.”
11.04.2017 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.04.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.04.2017 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.04.2017 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
24.04.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
25.04.2017 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
27.04.2017 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
 
Zaplanowane działania w miesiącu maju 2017 to:
09.05.2017 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiad

 


 

Podprogram 2014 Program polega na nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia obowiązkowych działań na rzecz włączenia społecznego. W ramach programu będą przekazywane następujące artykuły spożywcze:

  1. MAKARON ŚWIDERKI
  2. CUKIER BIAŁY
  3. MLEKO UHT
  4. MIELONKA WIEPRZOWA
  5. OLEJ RZEPAKOWY

Organizacja Partnerska Lokalna OPL, która podejmie się uczestnictwa w Programie (np. Parafia, Stowarzyszenie, Ośrodek Caritas itp.) zobowiązuje sie do wykorzystania artykułów spożywczych wyłącznie na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy żywnościowej w formie PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH, przekazywanych osobom kwalifikującym się do statusu osoby najbardziej potrzebującej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Instytucji Zarządzającej IZ) Artykuły spożywcze wchodzące w skład paczki żywnościowej muszą zostać wydane w takiej samej formie, w jakiej zostały przekazane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.   Koordynator programu FEAD: mgr Mateusz Kołodziejczyk FEAD