FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


Podprogram 2014

Program polega na nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia obowiązkowych działań na rzecz włączenia społecznego.

W ramach programu będą przekazywane następujące artykuły spożywcze:

  1. MAKARON ŚWIDERKI
  2. CUKIER BIAŁY
  3. MLEKO UHT
  4. MIELONKA WIEPRZOWA
  5. OLEJ RZEPAKOWY

Organizacja Partnerska Lokalna OPL, która podejmie się uczestnictwa w Programie (np. Parafia, Stowarzyszenie, Ośrodek Caritas itp.) zobowiązuje sie do wykorzystania artykułów spożywczych wyłącznie na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy żywnościowej w formie PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH, przekazywanych osobom kwalifikującym się do statusu osoby najbardziej potrzebującej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Instytucji Zarządzającej IZ)

Artykuły spożywcze wchodzące w skład paczki żywnościowej muszą zostać wydane w takiej samej formie, w jakiej zostały przekazane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 

Koordynator programu FEAD: mgr Mateusz Kołodziejczyk

FEAD