DOŻYWIANIE Z CARREFOUR


carrefour

„Dożywianie z Carrefour” to program będący wspólną inicjatywą Carrefour Polska, Fundacji Carrefour (*) i Caritas. Obecnie trwa trzecia edycja programu, dzięki któremu 1260 dzieci w 42 świetlicach będzie otrzymywać pełnowartościowe posiłki (pięć razy w tygodniu) w ciągu roku szkolnego 2013/2014. Wartość udzielonej pomocy to ponad 1,2 mln zł. Tegoroczna edycja programu „Dożywiania z Carrefour” została wzbogacona o edukacyjne warsztaty plastyczne dla podopiecznych świetlic Caritas. Będą one poświęcone tematyce zdrowego żywienia i odbędą się w dziesięciu polskich miastach.
Podczas trwania poprzednich edycji programu wydano ponad 400 tys. posiłków, a wsparcie finansowe wyniosło
2 mln 250 tys. złotych.

(*) Międzynarodowa Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku. Jej misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z żywnością i niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Budżet Międzynarodowej Fundacji Carrefour wynosi 4,5 mln euro.

Dlaczego Carrefour pomaga?

Program jest odpowiedzią Carrefour na trudną sytuację materialną wielu polskich rodzin.
Zgodnie z danymi zawartymi w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020” ubogich lub wykluczonych dzieci (w wieku 0-17 lat) w Polsce jest ponad 2,1 miliona (co stanowi około 30% wszystkich polskich dzieci w tym wieku). Wiele z nich zagrożonych jest problemem niedożywienia, co może przyczynić się do zaburzeń funkcjonowania całego organizmu, a w konsekwencji do zahamowania prawidłowego rozwoju.
W program ten firma włączyła się mając na uwadze potrzeby najmłodszych. Działania realizowane wspólnie z Caritas pozwalają nie tylko na ufundowanie posiłków, ale również na organizację czasu dla dzieci i młodzieży (profesjonalnie prowadzone zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, pomoc w nauce oraz gry i zabawy z rówieśnikami).

„Zaangażowanie w działania na rzecz świetlic Caritas wpisuje się w misję Carrefour, która ma na celu poprawę warunków życia ludzi. Jako producent i dystrybutor przede wszystkim żywności, która stanowi 75% naszych obrotów, uważamy, że nasza pomoc potrzebna jest zwłaszcza tam, gdzie prowadzimy działalność. Współpraca ta daje nam też możliwość nawiązania bliskich relacji i zaangażowania dyrektorów placówek handlowych Carrefour w niesienie pomocy środowiskom lokalnym oraz pozwala szybko odpowiadać na potrzeby różnych grup społecznych” –Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.

Cele programu:

  1. Walka ze zjawiskiem ubóstwa dużych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym z motywów ekonomicznych.
  2. Pomoc w wyrównywaniu różnic społecznych i regionalnych.
  3. Wspieranie organizacji trzeciego sektora w ich służbie społecznej.
  4. Dostarczanie osobom ubogim wyżywienia wysokiej jakości.

Partnerzy akcji o wzajemnej współpracy

„Wspólna inicjatywa Carrefour Polska i Caritas to nasza odpowiedź na wciąż nierozwiązany problem niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Misją Międzynarodowej Fundacji Carrefour jest, między innymi, przeciwdziałanie niedożywieniu. Dzięki temu, program, będący istotnym elementem zaangażowania społecznego Carrefour, jest inicjatywą stabilną i długofalową. Pozwala nam to na lepsze poznanie potrzeb i udzielenie wsparcia tym najbardziej potrzebującym. Nie bez znaczenia jest to, że korzystamy w wiedzy i doświadczenia uznanego partnera, jakim jest Caritas w Polsce. Mamy pewność, że nasza pomoc trafia do tych dzieci, które naprawdę tego potrzebują” – Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.

„Caritas realizując swoją misję codziennie pomaga i wspiera dzieci z rodzin potrzebujących. Jednym z istotnych elementów tej pomocy jest zapewnienie im pełnowartościowych posiłków w świetlicach, do których uczęszczają. Dlatego też, jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszych podopiecznych, jakie otrzymujemy ze strony Fundacji Carrefour” – ks. dr Marian Subocz, Dyrektor Caritas Polska.

Inne inicjatywy Carrefour i Caritas

Dożywianie z Carrefour to nie jedyna inicjatywa realizowana przez Carrefour Polska we współpracy z Caritas Polska.W ramach współpracy z Caritas Polska, w latach 2007 – 2010, Carrefour wspierał program Skrzydła.

  1. Na ufundowanie stypendiów całorocznych oraz wypoczynku letniego (dla ponad 800 dzieci) przeznaczono kwotę 3,7 mln zł.
  2. Warto podkreślić osobiste zaangażowanie dyrektorów hipermarketów Carrefour, którzy co roku pamiętają o dzieciach objętych programem „Dożywianie z Carrefour” i wręczają dzieciom słodkie upominki.
  3. 26.06.2013r. Carrefour Polska przy współpracy z Caritas zorganizował dla dzieci imprezę plenerową, podczas której uczyły się one gotować. Gościem specjalnym była Olga Bończyk (polska aktorka teatralna, filmowa i wokalistka, która w 2007 w TVP2 prowadziła program Smaczne GO!).

„Jako aktorka często miałam okazję pracować z dziećmi. Dzieci uczą się szybko i w późniejszym wieku tylko szlifują swoje umiejętności. Ważne jest, żeby kształtować charakter i dobre nawyki już w młodym wieku. Dlatego właśnie świetlice Caritas są tak bardzo potrzebne – zapewniają równe szanse wszystkim dzieciom, ucząc i bawiąc jednocześnie” – Olga Bończyk.

Caritas dziękuje Carrefour

„ W imieniu Caritas Archidiecezji Katowickiej wyrażam wdzięczność firmie Carrefour za społeczne zaangażowanie nakierowane na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci. Chciałbym też serdecznie podziękować dyrektorom hipermarketów Carrefour na Śląsku za dodatkowe zaangażowanie w działania na rzecz dzieci ze świetlic Caritas w naszym regionie” – ks. dr Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 

„Dla najmłodszych ze świetlic Caritas jest bardzo ważne, że dyrektorzy Carrefour o nich pamiętają, zwłaszcza w tak szczególnym dla nich dniu, jakim jest Dzień Dziecka. W imieniu wszystkich obdarowanych dzieci serdecznie dziękujemy za miły gest i wzorową współpracę” – ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Kontakt dla mediów:

Ewa Szul-Skjoeldkrona, Manager ds. Komunikacji CSR, tel.: 22 517 23 28,
e-mail: ewa_szul-skjoeldkrona@carrefour.com

Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR, Rzecznik Prasowy,
e-mail: maria_cieslikowska@carrefour.com