post

Życzenia dla Górników i ich Rodzin

Życzenia dla Górników i ich Rodzin od Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.