post

Rekolekcje Caritas

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2017 odbyły się doroczne rekolekcje zamknięte dla kadry zarządzającej w Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Rekolekcje odbyły się w Ośrodku Święta Rodzina w Ustroniu-Nierodzimiu, wchodzącym w skład naszej Caritas.

Rekolekcje poprowadził ks. Roman Chromy, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Wspólna modlitwa, spożywanie posiłków oraz wspólne wieczory śpiewno-modlitewne pomagły nam nie tylko zacieśnić więzy miłości z Panem, lecz również wzmocnić więzy przyjacielskie pomiędzy sobą, aby tym lepiej rozumieć siebie nawzajem i zrozumieć oraz lepiej służyć naszym podopiecznym.

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych Moich najmniejszych – Mnieście uczynili.