post

Pomoc ofiarom nawałnic

W nawiązaniu do wiadomości, które napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składamy wyrazy współczucia wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa solidarności i zapewnienia o modlitwie kierujemy również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.

Zwracamy się do wiernych archidiecezji katowickiej, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic.

Aby włączyć się w to dzieło pomocy, należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej PL 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398 – z dopiskiem WICHURA.

Źródło: Zdjęcie: PAP/PIOTR POLAK