post

Podprogram 2017

Podprogram 2017 już na nami.

29 czerwca 2018 wolontariusze i pracownicy Caritas oraz OPL w Archidiecezji Katowickiej  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017.

Od sierpnia 2017 roku ponad 408,5 tony artykułów spożywczych o wartości 2 014 314, 23 zł.  trafiło do ponad 9000 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka wieprzową, szynkę drobiową, fasolę białą, marchewkę z groszkiem, herbatniki, miód wielokwiatowy, gulasz wieprzowy czy kabanosy wieprzowe. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności. Głównie były to placówki prowadzone przez Caritas, parafie, stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas Archidiecezji Katowickiej wydały blisko 44000 paczek żywnościowych.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadziła 70 warsztatów dla 864 uczestników. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. lunchboxy czy długopisy. W warsztatach wzięło udział 279 dzieci – były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

************************************************************************

 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
 
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:

1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.

Zaplanowane działania w miesiącu październiku 2017 to:
30.10.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
31.10.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
 
Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2017 to:
06.11.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
08.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
09.11.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
13.11.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
14.11.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
17.11.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.11.2017 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
22.11.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
24.11.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.11.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
28.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.11.2017 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
 
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2017 to:
01.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
05.12.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
08.12.2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
11.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
14.12.2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
15.12.2017 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
18.12.2017 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
18.12.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
28.12.2017 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
 
Zaplanowane działania w miesiącu styczniu 2018 to:
03.01.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
04.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.01.2018 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
08.01.2018 – Parafia św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.01.2018 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
11.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
15.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
16.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
17.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
18.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
22.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia odwołane)
24.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
26.01.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
29.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
 
Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2018 to:
01.02.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
05.02.2018 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
08.02.2018 – Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
12.02.2018 – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” 
12.02.2018 – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
12.02.2018 – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
13.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
15.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
16.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
19.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
20.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
22.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
23.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
23.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
26.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiet”
27.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
28.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
 
Zaplanowane działania w miesiącu marcu 2018 to:
02.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
05.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
07.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
07.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
08.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
08.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
12.03.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
13.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
14.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
15.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
16.03.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.03.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
20.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
22.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
23.03.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
26.03.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
27.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
28.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
 
Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2018 to:
03.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
04.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
04.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.04.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
06.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
06.04.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
10.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
10.04.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
10.04.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
12.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
13.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków” (Zajęcia odwołane)
16.04.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
18.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów” (Zajęcia odwołane)
23.04.2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”
23.04.2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, Kulinarne, „Zdrowo i kolorowo na talerzu – nauka gotowania zdrowych wspólnych posiłków”
23.04.2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
24.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „Żyję zdrowo i świadomie – czytam etykiety”