post

100 wolontariuszy na 100-lecie

Zaproszenie do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „100 wolontariuszy na 100-lecie”

Fundacja Caritas Katowice otrzymała dotację na realizację szkolenia  realizowanego  w ramach projektu Caritas Polska i Jeromino Martins Polska SA  „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”.
                                                                                      Dariusz Latos  
Prezes Fundacji Caritas Katowice                                              

Projekt realizowany poprzez nieodpłatne szkolenie 100 członków aktywnie uczestniczących w Parafialnych Zespołach Charytatywnych Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu: pomagania, rozwoju osobistego, umiejętności budowania relacji.
Uczestnicy projektu:  dwie osoby z danej parafii, nieaktywne zawodowo w wieku 60+.

Program szkolenia obejmuje:
1. Bloki zajęć szkoleniowych (wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty)
2. Zajęcia aktywizujące (trening umiejętności interpersonalnych, spisywanie doświadczeń
     w pracy charytatywnej, rekreacja)
3. Zajęcia towarzyskie (m.in. wieczór pieśni patriotycznych)
4. Formacja duchowa (codzienna Eucharystia, wspólna modlitwa)

Terminy:10-14.09.2018r.; 17-21.09.2018r.; 24-28.09.2018r.; 1-5.10.2018r.;  8-12.10.2018r.

Szkolenia rozpoczynać będą się w poniedziałek obiadem o godz.13.00 i kończyć
w piątek po podsumowaniu o godz.11.00. Grupa każdorazowo liczyć będzie 20 uczestników.  
Szkolenia będą odbywać się w Ośrodku Święta Rodzina Fundacji Caritas Katowice,
 ul. Józefa Kreta 17, 43-450 Ustroń.
Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem tel. 33 854 16 15 lub 602 347 162, lub  e-mail: caritas.rodzina@neostrada.pl.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko …………………………………………………………………..………….

Parafia , dekanat…………………………………………………………………….……….

Telefon kontaktowy………………………………………………………………….……..

Proponowany  termin szkolenia……………………………………………………..…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu. Administratorem jest Fundacja Caritas Katowice i przetwarza dane zgodnie
z Polityką Prywatności.
                                                                           data i podpis………………………………….