post

Podprogram 2017

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą …

post

Tornister

Caritas Archidiecezji  Katowickiej jak co roku uczestniczy w akcji  ogólnopolskiej „Tornister pełen uśmiechów”.
Nasza Caritas zakupiła 1.500 tornistrów; o 200 więcej niż w roku ubiegłym.
Ponad 40 świetlic parafialnych i caritasowych zorganizowało sponsorów, którzy „napełnili” tornistry. Tornistry w pierwszych dniach września zostały wręczone uczniom szkół podstawowych, których…

post

Pomoc ofiarom nawałnic

W nawiązaniu do wiadomości, które napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składamy wyrazy współczucia wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa solidarności i zapewnienia o modlitwie kierujemy również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.

Zwracamy się do…

post

Ostatnie Pożegnanie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w piątek 7 lipca 2017 roku zmarła przeżywszy lat 89 Pani Julianna Bąk, mama ks. Krzysztofa Bąka, Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej. Od 1988 roku wraz ze swoim zmarłym już mężem pomagała w Ośrodku Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi.

Msza Święta pogrzebowa…

post

Święto Caritas

W przeddzień Uroczystości Miłosierdzia Bożego tj. w sobotę 22 kwietnia 2017 zorganizowane było doroczne święto Caritas Archidiecezji Katowickiej.  W katedrze katowickiej Chrystusa Króla o godz. 11.15 rozpoczęło się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, które poprowadził ks. Tomasz Nowak – zastępca dyrektora. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św….