post

Dzień skupienia

17 stycznia 2017 tj. wtorek  w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie noworoczne śląskich Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie,  z diecezji katowickiej, sosnowieckiej i gliwickiej z Metropolitą Katowickim Arcybiskupem Wiktorem Skworcem i Biskupem Piotrem Skuchą z Sosnowca. Konferencję ascetyczną wygłosił ks. Bąk Krzysztof…

post

Podprogram 2016

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku…

post

Płomień Miłosierdzia

Rozpoczyna się doroczna już XXIII edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom tym razem jako Płomień Miłosierdzia.  Akcja polega na rozprowadzaniu świec na stół wigilijny, zaś złożone z tej okazji ofiary i dary przeznaczane są na wsparcie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci w poszczególnych parafiach. Proboszczowie z tych…