PEAD – dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej


PEAD (franc. Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis) to Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany od 1987 roku na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 3730/87. Niniejsze rozporządzenie zezwala na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności (pochodzącej początkowo z rezerw UE) przez akredytowane do dystrybucji organizacje charytatywne(*) z terenu Wspólnoty. Udział w programie jest dobrowolną decyzją podejmowaną co roku przez poszczególne państwa członkowskie.

Wartość akcji wynosi w każdym roku ok. 200 mln euro (kwota ta obejmuje wartość samych produktów oraz dofinansowanie), niezależnie od ilości państw deklarujących swój udział. Zgodnie z zasadami określonymi przepisami UE przedsiębiorcy, wybrani w drodze przetargu, dostarczają do magazynów organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze. Organizacje charytatywne natomiast, za pomocą swoich struktur, przekazują artykuły spożywcze osobom najuboższym.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

(*) W Polsce, oprócz Caritas, akredytację uzyskał Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej. W program PEAD zaangażowana jest również Agencja Rynku Rolnego.

Tutaj możesz pobrać załącznik zawierający ilościową i jakościową charakterystykę artykułów spożywczych rozdysponowanych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w ramach programu PEAD w latach 2004-2013.

PEAD 2004 – 2013

pead_pobierz

Produkty PEAD

Rozdysponowywane w ramach akcji PEAD produkty posiadają specjalne opakowanie (oprócz tradycyjnych informacji (takich jak: producent, nazwa, data przydatności do spożycia), opakowanie zawiera znakowania związane z programem PEAD (nadruk „Pomoc UE” oraz „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”) i nie są przeznaczone na sprzedaż (stosowna informacja o tym także znajduje się na opakowaniu), zatem ich ewentualne wystąpienie w obiegu rynkowym jest nielegalne.

Cele programu:

  1. Walka ze zjawiskiem ubóstwa dużych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym z motywów ekonomicznych.
  2. Pomoc w wyrównywaniu różnic społecznych i regionalnych.
  3. Wspieranie organizacji trzeciego sektora w ich służbie społecznej.
  4. Dostarczanie osobom ubogim wyżywienia wysokiej jakości.

 

 

Program zakończony